Będzin – pozycjonowanie stron, reklama


Przedstawiamy ofertę na skuteczny marketing dla Twojej firmy, w tym:

W ofercie mamy też kompleksowe pakiety.  DLACZEGO MY?

  Czym jest Semstart? To firma gdzie pracują specjaliści z dużym bagażem doświadczeń w branży marketingu internetowego. Od wielu lat wspólnie pracujemy nad bezpiecznymi działaniami reklamowymi.

  Pomagamy firmom z różnych nisz – pozycjonujemy sklepy internetowe, firmy transportowe czy lokalne biznesy.

  SemStart to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Doskonale znają techniki marketingu firm w internecie. Z powodzeniem wykorzystują różne kanały, jak kampanie Google Ads, SEO, reklamy Facebook i wiele innych.

  4 POWODY DLACZEGO

  • bezpośredni kontakt ze specjalistą obsługującym projekt
  • prowadzimy pozycjonowanie dla firm z wielu nisz
  • wieloletnie doświadczenie w pozycjonowaniu
  • pomagamy rosnąć twojemu biznesowi

  Czy pomagacie ułożyć odpowiednią strategię działań marketingowych?

  Właściciel sklepu powinien mieć zorganizowaną strategię pozyskiwania klientów. Może to obejmować pozyskiwanie ruchu z wielu kanałów, a jest ich wiele do wykorzystania. Na początku działalności pomagamy w stworzeniu takiego planu, nie wszystko musi być realizowane od razu! Najczęściej najlepszym sposobem jest łączenie kampanii płatnych z darmowymi. Z naszych obserwacji wynika, że to poprowadzi Twój biznes w dobrym kierunku: prosto do sukcesu!

  Czy mogę liczyć na dodatkowy konsulting w zakresie marketingu internetowego?

  Właściciel sklepu internetowego może spędzić wiele godzin na doskonaleniu swojego rankingu w wyszukiwarkach, ale jeśli nie ma klientów, którzy mogliby przekształcić się w sprzedaż, to wszystko na nic. Dlatego właśnie firma musi skupić się nie tylko na rankingach SEO, ale także na wynikach finansowych, które z nich wynikają: Kiedy Twoja firma może zwiększyć swoje dochody, możesz zainwestować w lepsze taktyki marketingowe, takie jak doradztwo lub kampanie reklamowe.

  Jeśli mam mniejszy budżet, możecie nadal pomóc w pozycjonowaniu strony?

  Tak. Staramy się zawsze dostarczać naszym klientom najlepszą i najskuteczniejszą ofertę. Działamy w branży marketingu internetowego, więc częścią naszej pracy jest pomoc w stworzeniu udanej strony internetowej! Wiele firm oferuje usługi pozycjonowania stron internetowych, ale w przeciwieństwie do nich, my bierzemy pod uwagę Państwa budżet podczas przygotowywania planu, aby zmaksymalizować jego potencjalny ROI (zwrot z inwestycji). Ostatecznie uzyskanie wysokiej pozycji stron internetowych w SERP (Search Engine Rankings Page) jest inwestycją, która musi być ściśle monitorowana i dobrze zarządzana.

  Czy podejmujecie się pozycjonowania sklepów e-commerce?

  Prawie zawsze podejmujemy się pozycjonowania sklepów internetowych. Zatrudniamy pełnoetatowych ekspertów we wszystkich aspektach reklamy, w tym w zakresie projektowania, optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO), płatnych i remarketingowych reklam, komunikacji, takiej jak newslettery czy kampanie e-mailowe, i wielu innych. Metody, które stosujemy w celu poprawy pozycjonowania są naprawdę zróżnicowane, ale generalnie dzielą się na dwie kategorie: jedna to marketing bezpośredni z reklamami takimi jak PPC lub Google AdWords (manipulacja słowami kluczowymi w celu dotarcia do odbiorców). Druga obejmuje przyciąganie ruchu i budowanie autorytetu w czasie za pomocą organicznych strategii SEO, którymi zarządzamy starannie zgodnie z potrzebami Twojej firmy. Wszystko to oznacza, że najprawdopodobniej szukasz nas 🙂

  Czy tworzycie content na stronę w ramach działań SEO?

  Pomagamy naszym klientom w zakresie usług SEO i często zajmujemy się również ich potrzebami w zakresie treści. Oferujemy pełną linię usług SEO, w tym projektowanie i tworzenie stron internetowych na zamówienie, aby sprostać wymaganiom wizerunkowym Twojej firmy; architekturę strony, aby sprostać zarówno obecnym oczekiwaniom klientów, jak i przyszłościowym inwestycjom w technologię za wszelką cenę; badania słów kluczowych, które dadzą Ci cenny wgląd w to, czego ludzie szukają w Google, dzięki czemu będziemy mogli umieścić te frazy tuż przed nimi, gdzie będą mogli je łatwo znaleźć – tak jak Twoje!

  Będzin – więcej o mieście i potencjale na rozwój firmy w regionie

  Liczba mieszkańców 56 354
  Powierzchnia miasta 37,4 km²
  Gęstość zaludnienia 1 520,0 osób/km²
  data założenia/prawa miejskie 1358
  numer kierunkowy (+48) 32
  tablice rejestracyjne SBE

  Będzin jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 56 354, z czego 52,7% stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 4,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy Będzina zawarli w 2019 roku 243 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.23,4% mieszkańców Będzina jest stanu wolnego, 58,9% żyje w małżeństwie, 6,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.Będzin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -353. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,23 na 1000 mieszkańców Będzina. W 2019 roku urodziło się 403 dzieci, w tym 51,4% dziewczynek i 48,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 290 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.W 2018 roku 43,2% zgonów w Będzinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w Będzinie były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Będzina przypada 13.35 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.W 2019 roku zarejestrowano 736 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 797 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Będzina -61. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.58,3% mieszkańców Będzina jest w wieku produkcyjnym, 16,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

  Będzin – pozycjonowanie lokalne oraz działania reklamowe

  W przypadku marketingu nakierowanego na rynek lokalny często przeważają firmy świadczące usługi. Im wyższe zarobki, tym łatwiej można rozwinąć biznes z wykorzystaniem SEO i reklam:

  W Będzinie na 1000 mieszkańców pracuje 210osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,3% mężczyźni.Bezrobocie rejestrowane w Będzinie wynosiło w 2019 roku 6,1% (7,2% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Będzinie wynosiło 4 066,61 PLN, co odpowiada 84.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Będzina 7 733 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 4 677 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 056.11,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Będzina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,1% w przemyśle i budownictwie, a 25,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

  Tak wygląda podział zatrudnienia według sektorów:

  Na wykresie niżej ile mieszkańców ma wykształcenie średnie i wyższe:

  B2B – firmy w regionie

  W Będzinie w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 827 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 938 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 443 nowe podmioty, a 342 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (735) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (443) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (718) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (342) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Będzinie najwięcej (539) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 555) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.0,6% (43) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,3% (1 251) podmiotów, a 81,0% (5 533) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Będzinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.9%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11.2%).

  Poniżej procentowy podział wg. rodzajów spółek:

  Wykres niżej przedstawia przeważające działalności firm:

  Rynek nieruchomości

  W 2019 roku w Będzinie oddano do użytku 81 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,44 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Będzinie to 24 871 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 438 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.51,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 48,1% na sprzedaż lub wynajem.Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Będzinie to 5,02 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Będzinie to 130,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,54% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,16% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,15% mieszkań posiada łazienkę, 79,80% korzysta z centralnego ogrzewania, a 72,98% z gazu sieciowego.

  Turystyka i komunikacja w regionie

  Według danych GUS z 2019 roku w Będzinie znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 1 ★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  pochylnia wjazdowa: 3

  winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1

  parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 270)
  z nagłośnieniem: 2

  z projektorem multimedialnym: 1

  z zestawem do wideokonferencji: 1

  z obsługą techniczną: 2

  z ekranem: 2

  z flipchartem (tablica suchościeralna): 2

  z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2

  z siecią WiFi na terenie obiektu: 3

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Będzinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów – począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.

  Atrakcje w regionie

  Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Będzina znajduje się 18 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.

  Kościół z XVII w.dnia 1948-11-18, wykaz dokumentów: R/65/48 z 1948-11-18; 11/60 z 1960-02-23


  śląskie – inne miejscowości

  pozycjonowanie stron Będzin, pozycjonowanie stron Cieszyn, pozycjonowanie stron Czechowice-Dziedzice, pozycjonowanie stron Czeladź, pozycjonowanie stron Imielin, pozycjonowanie stron Knurów, Lubliniec, pozycjonowanie stron Mikołów, pozycjonowanie stron Myszków, pozycjonowanie stron Orzesze, pozycjonowanie stron Pszczyna, pozycjonowanie stron Racibórz, pozycjonowanie stron Radlin, pozycjonowanie stron Radzionków, pozycjonowanie stron Rydułtowy, pozycjonowanie stron Siewierz, pozycjonowanie stron Skoczów, pozycjonowanie stron Tarnowskie Góry, pozycjonowanie stron Ustroń, pozycjonowanie stron Wisła, pozycjonowanie stron Wodzisław Śląski, pozycjonowanie stron Zawiercie, pozycjonowanie stron Żywiec

  źródło danych o miejscowościach: polskawliczbach.pl