Brodnica – pozycjonowanie stron, reklama


Przedstawiamy ofertę na skuteczny marketing dla Twojej firmy, w tym:

W ofercie mamy też kompleksowe pakiety.  DLACZEGO MY?

  Czym jest Semstart? To firma w której pracują marketerzy z dużym bagażem doświadczeń w promocji firm w internecie. Od 5 lat razem pracujemy nad skutecznymi działaniami marketingowymi.

  Pomagamy przedsiębiorstwom z różnych branż – pozycjonujemy sklepy e-commerce, firmy usługowe czy lokalne biznesy.

  SemStart to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Świetnie znają techniki marketingu firm w internecie. Z powodzeniem wykorzystują wiele kanałów, jak kampanie Google AdWords, SEO, reklamy Facebook i inne.

  4 POWODY DLACZEGO

  • wieloletnie doświadczenie w pozycjonowaniu
  • bezpośredni kontakt ze specjalistą obsługującym projekt
  • fokus na efekt
  • solidne wykonanie usługi

  Jak działa prowadzenie kampanii Adwords?

  Przygotowanie kampanii wiąże się z podjęciem decyzji, jakie są cele kampanii reklamowej. Cele mogą obejmować, kiedy uruchomić reklamę, jakie reklamy uruchomić, ile to będzie kosztować i jak długo będzie trwać. Ten proces podejmowania decyzji jest bardzo umiejętne, ponieważ istnieje wiele czynników, które muszą być brane pod uwagę i ważone w stosunku do siebie, aby proces decyzyjny ma sens. Można określić, na przykład, że celem reklamy jest zwiększenie świadomości w ciągu 6 tygodni z budżetu 5K , lub zwiększenie konwersji na swojej stronie internetowej z 50 zł za dzień.

  Czy mogę liczyć na dodatkowy konsulting w zakresie marketingu internetowego?

  Marketing to nie tylko SEO. To, co naprawdę ma znaczenie, jeśli chodzi o sprzedaż i rozwój firmy, to to, co dzieje się w sklepie z klientami, którzy odwiedzają Twój sklep lub stronę internetową. Dlatego też pomagamy w rozwiązywaniu problemów takich jak problemy UX, które mogą mieć wpływ na ogólny sukces niektórych obszarów projektu strony – takich jak rozmieszczenie kart produktów, etapy zakupu itp., jednocześnie świadcząc usługi konsultingowe, abyś był w stanie lepiej radzić sobie z tym problemem od samego początku, słuchając uważnie i patrząc na nowe sposoby, które technologia dostarcza rozwiązań poprzez mobilne aplikacje handlowe, które pozwalają użytkownikom dowiedzieć się więcej informacji, zanim podejmą decyzję, czy chcą coś kupić, czy nie!

  Czy pomagacie ułożyć odpowiednią strategię działań marketingowych?

  Marketing jest kluczowym elementem sukcesu Twojego sklepu, ale ważne jest również to, jak go prowadzisz i jakimi kanałami. Bardzo ważne jest, aby właściciel miał ogólny plan strategii marketingowej, dzięki czemu będzie mógł mądrze inwestować w to, które taktyki sprawdzą się najlepiej w zależności od ograniczeń budżetowych. Z naszego doświadczenia w LSA Marketing Solutions wynika, że łączenie płatnych mediów z influencerami lub twórcami treści często daje lepsze rezultaty niż poleganie wyłącznie na jednej metodzie – zwłaszcza jeśli zasoby takie jak czas i pieniądze są ograniczone, jak większość małych firm powie Ci!

  Jeśli mam mniejszy budżet, możecie nadal pomóc w pozycjonowaniu strony?

  Tak. Staramy się zawsze dostarczać naszym klientom najlepszą i najskuteczniejszą ofertę. Działamy w branży marketingu internetowego, więc częścią naszej pracy jest pomoc w stworzeniu udanej strony internetowej! Wiele firm oferuje usługi pozycjonowania stron internetowych, ale w przeciwieństwie do nich, my bierzemy pod uwagę Państwa budżet podczas przygotowywania planu, aby zmaksymalizować jego potencjalny ROI (zwrot z inwestycji). Ostatecznie uzyskanie wysokiej pozycji stron internetowych w SERP (Search Engine Rankings Page) jest inwestycją, która musi być ściśle monitorowana i dobrze zarządzana.

  Czy można prowadzić działania reklamowe w internecie z małym budżetem?

  Jest możliwe, aby prowadzić działalność reklamową online z małym budżetem, ale może to wymagać więcej wysiłku ze strony reklamodawcy, aby tak się stało. Kwota środków finansowych dostępnych dla kampanii reklamowej będzie w dużej mierze dyktować, jaki rodzaj wyników reklamodawcy mogą oczekiwać od swoich wysiłków. Ważne jest, aby uznać, że nawet małe kwoty pieniędzy mogą być inwestowane strategicznie do produkcji skutecznych wyników w zakresie całkowitych numerów osiągniętych i konwersji osiągniętych.

  Brodnica – więcej o mieście i potencjale na rozwój firmy w regionie

  Liczba mieszkańców 28 880
  Powierzchnia miasta 23,2 km²
  Gęstość zaludnienia 1 242,9 osób/km²
  data założenia/prawa miejskie 1298
  numer kierunkowy (+48) 56
  tablice rejestracyjne CBR

  Brodnica jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 28 880, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 5,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy Brodnicy zawarli w 2019 roku 155 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.29,8% mieszkańców Brodnicy jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.Brodnica ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 80. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,78 na 1000 mieszkańców Brodnicy. W 2019 roku urodziło się 345 dzieci, w tym 51,3% dziewczynek i 48,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 445 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,25 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.W 2018 roku 34,6% zgonów w Brodnicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,4% zgonów w Brodnicy były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Brodnicy przypada 9.21 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.W 2019 roku zarejestrowano 406 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 425 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Brodnicy -19. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.59,6% mieszkańców Brodnicy jest w wieku produkcyjnym, 19,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

  Brodnica – pozycjonowanie lokalne oraz działania reklamowe

  W marketingu lokalnym zazwyczaj przeważają firmy usługowe. Im wyższe zarobki, tym szybciej można rozwijać firmę z pomocą pozycjonowania lokalnego i kampanii reklamowych:

  W Brodnicy na 1000 mieszkańców pracuje 413osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 47,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,3% mężczyźni.Bezrobocie rejestrowane w Brodnicy wynosiło w 2019 roku 6,8% (9,1% wśród kobiet i 4,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Brodnicy wynosiło 3 762,94 PLN, co odpowiada 77.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Brodnicy 741 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 557 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 816.26,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Brodnicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,3% w przemyśle i budownictwie, a 13,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

  Poniżej wykres zatrudnienia według sektorów:

  Wykres niżej przedstawia podział wykształcenia mieszkańców:

  B2B – firmy w regionie

  W Brodnicy w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 953 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 205 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 308 nowych podmiotów, a 154 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (308) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (234) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (1 101) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (154) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Brodnicy najwięcej (184) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 792) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.0,5% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,4% (691) podmiotów, a 76,1% (2 247) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Brodnicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.8%) oraz Budownictwo (17.6%).

  Na wykresie niżej liczba zarejestrowanych spółek:

  Poniżej procentowy podział rodzajów działalności firm:

  Rynek nieruchomości

  W 2019 roku w Brodnicy oddano do użytku 299 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 10,35 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Brodnicy to 11 690 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 406 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.91,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 9,0% na cele indywidualne.Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Brodnicy to 3,06 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Brodnicy to 59,30 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,39% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,08% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,80% mieszkań posiada łazienkę, 86,57% korzysta z centralnego ogrzewania, a 8,94% z gazu sieciowego.

  Turystyka i komunikacja w regionie

  Według danych GUS z 2019 roku w Brodnicy znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  inne obiekty hotelowe: 1

  pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  pochylnia wjazdowa: 1

  drzwi automatycznie otwierane: 2

  winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2

  parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 385)
  z nagłośnieniem: 2

  z projektorem multimedialnym: 1

  z obsługą techniczną: 1

  z ekranem: 1

  z flipchartem (tablica suchościeralna): 2

  z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2

  z siecią WiFi na terenie obiektu: 2

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Brodnicy w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów – począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.

  Atrakcje w regionie

  Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Brodnicy znajduje się 17 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.

  Kościół z 1751 – 1761 (ul. Sądowa 5a)dnia 1931-02-07, wykaz dokumentów: A126 z 1931-02-07; A/374 z 2005-11-29


  kujawsko-pomorskie – inne miejscowości

  pozycjonowanie stron Brodnica, pozycjonowanie stron Ciechocinek, pozycjonowanie stron Inowrocław, pozycjonowanie stron Mogilno, pozycjonowanie stron Rypin, pozycjonowanie stron Świecie, pozycjonowanie stron Tuchola

  źródło danych o miejscowościach: polskawliczbach.pl