Chrzanów – pozycjonowanie stron, reklama


Przedstawiamy ofertę na skuteczny marketing dla Twojej firmy, w tym:

W ofercie mamy też kompleksowe pakiety.  DLACZEGO MY?

  Czym jest Semstart? To agencja w której pracują specjaliści z wieloletnim bagażem doświadczeń w branży marketingu internetowego. Od wielu lat wspólnie pracujemy nad skutecznymi działaniami marketingowymi.

  Pomagamy firmom z różnych branż – pozycjonujemy sklepy e-commerce, firmy transportowe czy lokalne biznesy.

  SemStart to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Świetnie znają tajniki marketingu firm w internecie. Z powodzeniem wykorzystują wiele kanałów, takie jak kampanie Google AdWords, SEO, reklamy FB i wiele innych.

  4 POWODY DLACZEGO

  • bezpośredni kontakt ze specjalistą obsługującym projekt
  • wieloletnie doświadczenie w marketingu
  • prowadzimy pozycjonowanie dla firm z różnych nisz
  • rzetelne wykonanie usługi

  Na czym polega prowadzenie kampanii Google Ads?

  Dobrze przemyślana kampania reklamowa zaowocuje większą liczbą potencjalnych klientów dla firmy, z wyższym współczynnikiem konwersji. Reklama w Internecie często odbywa się za pomocą reklam w wyszukiwarkach (znanych jako Adwords) lub w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Kampanie reklamowe muszą być przygotowane z wyprzedzeniem, z uważnym uwzględnieniem czynników, takich jak słowa kluczowe, które opisują oferowane elementy i ich znaczenie dla tego, co ludzie szukają; oferty, które określają pozycję w wynikach wyszukiwania, a także ogólne koszty związane z prowadzeniem kampanii reklamowej. Kampanie testowe powinny być skonfigurowane najpierw w celu, dzięki czemu można zobaczyć, jak reaguje rynek przed inwestowaniem mocno do niego – opłaca się wiedzieć, co działa najlepiej przed pójściem na całość!

  Czy piszecie treści na stronę w ramach usługi pozycjonowania?

  Pomagamy naszym klientom w zakresie usług SEO i często zajmujemy się również ich potrzebami w zakresie treści. Oferujemy pełną linię usług SEO, w tym projektowanie i tworzenie stron internetowych na zamówienie, aby sprostać wymaganiom wizerunkowym Twojej firmy; architekturę strony, aby sprostać zarówno obecnym oczekiwaniom klientów, jak i przyszłościowym inwestycjom w technologię za wszelką cenę; badania słów kluczowych, które dadzą Ci cenny wgląd w to, czego ludzie szukają w Google, dzięki czemu będziemy mogli umieścić te frazy tuż przed nimi, gdzie będą mogli je łatwo znaleźć – tak jak Twoje!

  Czy prowadzicie kampanie reklamowe w internecie z małym budżetem?

  Prowadzenie działań reklamowych z małych budżetów jest możliwe. W rzeczywistości, wiele firm, które są reklamy online tylko mają mniejsze budżety do pracy. Z wielu narzędzi przeznaczonych do zbierania leadów i konwersji perspektyw na klientów przy niskich kosztach dostępnych, to może być warte wysiłku dla Twojej firmy, aby uruchomić ograniczony czas próby w próbie jako odkrycie, czy takie kampanie może pan out dla Ciebie. Zwykle ograniczenia budżetowe nie muszą uniemożliwiać działań marketingowych, ale wymagają starannego planowania, jeśli mają one odnieść sukces.

  Czy podejmujecie się pozycjonowania sklepów e-commerce?

  Wierzymy w dostarczanie naszym klientom profesjonalnych porad na temat tego, jak stać się bardziej widocznym i znaleźć sukces w sieci. Specjalizujemy się nie tylko w technicznych aspektach biznesu, ale także w kreatywnym marketingu. Istnieją trzy podstawowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy pozycjonowaniu sklepu internetowego: cena, czas dostawy i obsługa klienta. Pozycjonowanie można podzielić na reklamę (optymalizacja pod kątem wyszukiwarek, AdWords) oraz obsługę (strategia sprzedaży). Jednak do profesjonalnie zarządzanej strony e-commercowej potrzebna jest zarówno reklama jak i Serwis. Jeśli Twój produkt jest zaprojektowany i wyróżnia się jakością, to klient będzie chciał go mieć bez względu na koszty wysyłki czy czas zakupu.

  Jeśli mam mniejszy budżet, możecie mi pomóc w pozycjonowaniu strony?

  Tak. Staramy się zawsze dostarczać naszym klientom najlepszą i najskuteczniejszą ofertę. Działamy w branży marketingu internetowego, więc częścią naszej pracy jest pomoc w stworzeniu udanej strony internetowej! Wiele firm oferuje usługi pozycjonowania stron internetowych, ale w przeciwieństwie do nich, my bierzemy pod uwagę Państwa budżet podczas przygotowywania planu, aby zmaksymalizować jego potencjalny ROI (zwrot z inwestycji). Ostatecznie uzyskanie wysokiej pozycji stron internetowych w SERP (Search Engine Rankings Page) jest inwestycją, która musi być ściśle monitorowana i dobrze zarządzana.

  Chrzanów – więcej o mieście i potencjale na rozwój firmy w regionie

  Liczba mieszkańców 36 575
  Powierzchnia miasta 38,3 km²
  Gęstość zaludnienia 964,1 osób/km²
  data założenia/prawa miejskie 1393
  numer kierunkowy (+48) 32
  tablice rejestracyjne KCH

  Chrzanów jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 36 575, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 10,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,2 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy Chrzanowa zawarli w 2019 roku 154 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.25,6% mieszkańców Chrzanowa jest stanu wolnego, 60,1% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.Chrzanów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -127. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,46 na 1000 mieszkańców Chrzanowa. W 2019 roku urodziło się 308 dzieci, w tym 45,1% dziewczynek i 54,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 308 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,69 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.W 2018 roku 47,7% zgonów w Chrzanowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w Chrzanowie były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Chrzanowa przypada 11.85 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.W 2019 roku zarejestrowano 249 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 498 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Chrzanowa -249. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.58,2% mieszkańców Chrzanowa jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

  Chrzanów – pozycjonowanie lokalne oraz działania reklamowe

  W działaniach marketingowych w danym obszarze zazwyczaj sprzedawane są usługi i towary. Im zamożniejsi mieszkańcy, tym szybciej można rozwijać biznes z wykorzystaniem pozycjonowania lokalnego i kampanii reklamowych:

  W Chrzanowie na 1000 mieszkańców pracuje 317osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 59,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,8% mężczyźni.Bezrobocie rejestrowane w Chrzanowie wynosiło w 2019 roku 7,3% (8,9% wśród kobiet i 6,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Chrzanowie wynosiło 4 208,19 PLN, co odpowiada 87.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Chrzanowa 3 368 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 4 019 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 651.8,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Chrzanowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,5% w przemyśle i budownictwie, a 18,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

  Tak wygląda podział zatrudnienia według sektorów:

  Na wykresie niżej ile mieszkańców ma wykształcenie średnie i wyższe:

  B2B – firmy w regionie

  W Chrzanowie w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 133 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 963 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 275 nowych podmiotów, a 199 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (384) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (275) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (378) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (199) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Chrzanowie najwięcej (438) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 975) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.0,6% (23) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,3% (882) podmiotów, a 78,1% (3 228) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Chrzanowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.1%) oraz Budownictwo (14.2%).

  Na wykresie niżej procentowy podział wg. rodzajów spółek:

  Na wykresie niżej rodzaje działalności firm:

  Rynek nieruchomości

  W 2019 roku w Chrzanowie oddano do użytku 57 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,56 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Chrzanowie to 15 162 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 410 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.82,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 10,5% na mieszkania komunalne, 7,0% jako sprzedaż lub wynajem.Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Chrzanowie to 5,21 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Chrzanowie to 133,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,46% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,45% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,11% mieszkań posiada łazienkę, 88,19% korzysta z centralnego ogrzewania, a 81,58% z gazu sieciowego.

  Turystyka i komunikacja w regionie

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Chrzanowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów – począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.

  Atrakcje w regionie

  Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Chrzanowa znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.

  Spichlerz z pocz. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 13)dnia 1969-09-04, wykaz dokumentów: A-151 z 1969-09-04; 1298/83 z 1983-01-13


  małopolskie – inne miejscowości

  pozycjonowanie stron Andrychów, pozycjonowanie stron Bochnia, pozycjonowanie stron Brzesko, pozycjonowanie stron Chrzanów, pozycjonowanie stron Dobczyce, pozycjonowanie stron Gorlice, pozycjonowanie stron Kęty, pozycjonowanie stron Limanowa, pozycjonowanie stron Miechów, pozycjonowanie stron Myślenice, pozycjonowanie stron Nowy Targ, pozycjonowanie stron Olkusz, pozycjonowanie stron Oświęcim, pozycjonowanie stron Skawina, pozycjonowanie stron SuchaBeskidzka, pozycjonowanie stron Trzebinia,pozycjonowanie stron Wadowice, pozycjonowanie stron Wieliczka, pozycjonowanie stron Zakopane

  źródło danych o miejscowościach: polskawliczbach.pl