Cieszyn – pozycjonowanie stron, reklama


Przedstawiamy ofertę na skuteczny marketing dla Twojej firmy, w tym:

W ofercie mamy też kompleksowe pakiety.  DLACZEGO MY?

  Czym jest Semstart? To firma gdzie pracują ludzie z dużym doświadczeniem w branży marketingu internetowego. Od wielu lat razem pracujemy nad skutecznymi działaniami pozycjonerskimi.

  Pomagamy przedsiębiorstwom z różnych branż – pozycjonujemy sklepy internetowe, apteki czy lokalne firmy.

  SemStart to doświadczone osoby. Świetnie znają techniki marketingu firm w internecie. Skutecznie wykorzystują wiele kanałów, takie jak kampanie Google Ads, pozycjonowanie, reklamy Facebook i inne.

  4 POWODY DLACZEGO

  • prowadzimy pozycjonowanie dla firm z wielu branż
  • fokus na wyniki
  • wieloletnie doświadczenie w marketingu
  • pakiety startowe dla firm

  Czy można prowadzić działania reklamowe w internecie z małym budżetem?

  Jest możliwe, aby prowadzić działalność reklamową online z małym budżetem, ale może to wymagać więcej wysiłku ze strony reklamodawcy, aby tak się stało. Kwota środków finansowych dostępnych dla kampanii reklamowej będzie w dużej mierze dyktować, jaki rodzaj wyników reklamodawcy mogą oczekiwać od swoich wysiłków. Ważne jest, aby uznać, że nawet małe kwoty pieniędzy mogą być inwestowane strategicznie do produkcji skutecznych wyników w zakresie całkowitych numerów osiągniętych i konwersji osiągniętych.

  Czy konkurencja w internecie nie jest za duża na rozwój firmy?

  Tak, możliwe jest rozpoczęcie nowego biznesu z wykorzystaniem Internetu. Jedną z głównych zalet handlu elektronicznego dla przedsiębiorcy jest to, że niskie koszty ogólne związane z zakupami online oznaczają, że jest mniej powodów, dla których klienci mogą zabrać swoje pieniądze gdzie indziej i kupić u konkurencji. Tak więc nie tylko można zaangażować się w bardziej bezpośredni marketing, wysyłając spersonalizowane wiadomości bezpośrednio przez e-mail w sposób efektywny kosztowo, ale także mają dostęp do narzędzi, takich jak serwisy społecznościowe, takie jak Facebook i Instagram.

  Czy pomagacie ułożyć odpowiednią strategię działań marketingowych?

  Marketing jest kluczowym elementem sukcesu Twojego sklepu, ale ważne jest również to, jak go prowadzisz i jakimi kanałami. Bardzo ważne jest, aby właściciel miał ogólny plan strategii marketingowej, dzięki czemu będzie mógł mądrze inwestować w to, które taktyki sprawdzą się najlepiej w zależności od ograniczeń budżetowych. Z naszego doświadczenia w LSA Marketing Solutions wynika, że łączenie płatnych mediów z influencerami lub twórcami treści często daje lepsze rezultaty niż poleganie wyłącznie na jednej metodzie – zwłaszcza jeśli zasoby takie jak czas i pieniądze są ograniczone, jak większość małych firm powie Ci!

  Jeśli mam mniejszy budżet, możecie mi pomóc w pozycjonowaniu strony?

  Tak, zawsze staramy się dostosować naszą ofertę do indywidualnych potrzeb klienta. Może Pan podać nam specyfikę swojego budżetu i potrzeb, a my z przyjemnością wykonamy dla Pana indywidualną wycenę.

  Czy mogę liczyć na dodatkowy konsulting w zakresie marketingu internetowego?

  Marketing to nie tylko SEO. To, co naprawdę ma znaczenie, jeśli chodzi o sprzedaż i rozwój firmy, to to, co dzieje się w sklepie z klientami, którzy odwiedzają Twój sklep lub stronę internetową. Dlatego też pomagamy w rozwiązywaniu problemów takich jak problemy UX, które mogą mieć wpływ na ogólny sukces niektórych obszarów projektu strony – takich jak rozmieszczenie kart produktów, etapy zakupu itp., jednocześnie świadcząc usługi konsultingowe, abyś był w stanie lepiej radzić sobie z tym problemem od samego początku, słuchając uważnie i patrząc na nowe sposoby, które technologia dostarcza rozwiązań poprzez mobilne aplikacje handlowe, które pozwalają użytkownikom dowiedzieć się więcej informacji, zanim podejmą decyzję, czy chcą coś kupić, czy nie!

  Cieszyn – więcej o mieście i potencjale na rozwój firmy w regionie

  Liczba mieszkańców 34 424
  Powierzchnia miasta 28,6 km²
  Gęstość zaludnienia 1 209,8 osób/km²
  data założenia/prawa miejskie 1220
  numer kierunkowy (+48) 33
  tablice rejestracyjne SCI

  Cieszyn jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 34 424, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 5,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy Cieszyna zawarli w 2019 roku 150 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.27,5% mieszkańców Cieszyna jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.Cieszyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -122. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,53 na 1000 mieszkańców Cieszyna. W 2019 roku urodziło się 278 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 322 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,98 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.W 2018 roku 44,6% zgonów w Cieszynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,6% zgonów w Cieszynie były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Cieszyna przypada 11.59 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.W 2019 roku zarejestrowano 316 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 371 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Cieszyna -55. W tym samym roku 18 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 13.57,2% mieszkańców Cieszyna jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

  Cieszyn – pozycjonowanie lokalne oraz działania reklamowe

  W przypadku marketingu nakierowanego na rynek lokalny przeważnie przeważają firmy usługowe. Im wyższe zarobki, tym szybciej można rozwijać firmę z wykorzystaniem SEO i reklam:

  W Cieszynie na 1000 mieszkańców pracuje 360osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 55,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,9% mężczyźni.Bezrobocie rejestrowane w Cieszynie wynosiło w 2019 roku 4,6% (4,8% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Cieszynie wynosiło 4 107,37 PLN, co odpowiada 85.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Cieszyna 1 894 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 4 655 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 2 761.20,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Cieszyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,7% w przemyśle i budownictwie, a 17,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

  Poniżej wykres zatrudnienia wg. branż:

  Wykres niżej przedstawia ile mieszkańców ma wykształcenie średnie i wyższe:

  B2B – firmy w regionie

  W Cieszynie w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 056 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 307 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 307 nowych podmiotów, a 261 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (536) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (293) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (426) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (233) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Cieszynie najwięcej (556) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 803) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.0,9% (43) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,5% (934) podmiotów, a 80,7% (4 079) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Cieszynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.5%) oraz Budownictwo (12.5%).

  Na wykresie niżej procentowy podział wg. rodzajów spółek:

  Na wykresie niżej przeważające działalności firm:

  Rynek nieruchomości

  W 2019 roku w Cieszynie oddano do użytku 59 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,71 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Cieszynie to 13 176 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 381 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.59,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 40,7% na cele indywidualne.Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Cieszynie to 4,08 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Cieszynie to 114,60 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,56% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,01% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,27% mieszkań posiada łazienkę, 89,79% korzysta z centralnego ogrzewania, a 92,24% z gazu sieciowego.

  Turystyka i komunikacja w regionie

  Według danych GUS z 2019 roku w Cieszynie znajdowało się 5 hoteli (2 ★★★, 2 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  szkolne schroniska młodzieżowe: 1

  hostele: 1

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  pochylnia wjazdowa: 2

  drzwi automatycznie otwierane: 2

  winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4

  parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 510)
  z nagłośnieniem: 4

  z projektorem multimedialnym: 5

  z obsługą techniczną: 2

  z ekranem: 5

  z flipchartem (tablica suchościeralna): 5

  z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3

  z siecią WiFi na terenie obiektu: 7

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Cieszynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów – począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.

  Atrakcje w regionie

  Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Cieszyna znajduje się 107 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.

  Kaplica z XI w.dnia 1951-09-10, wykaz dokumentów: 210/60 z 1951-09-10; 332/51 z 1951-09-10; 242/77 z 1977-12-15


  śląskie – inne miejscowości

  pozycjonowanie stron Będzin, pozycjonowanie stron Cieszyn, pozycjonowanie stron Czechowice-Dziedzice, pozycjonowanie stron Czeladź, pozycjonowanie stron Imielin, pozycjonowanie stron Knurów, Lubliniec, pozycjonowanie stron Mikołów, pozycjonowanie stron Myszków, pozycjonowanie stron Orzesze, pozycjonowanie stron Pszczyna, pozycjonowanie stron Racibórz, pozycjonowanie stron Radlin, pozycjonowanie stron Radzionków, pozycjonowanie stron Rydułtowy, pozycjonowanie stron Siewierz, pozycjonowanie stron Skoczów, pozycjonowanie stron Tarnowskie Góry, pozycjonowanie stron Ustroń, pozycjonowanie stron Wisła, pozycjonowanie stron Wodzisław Śląski, pozycjonowanie stron Zawiercie, pozycjonowanie stron Żywiec

  źródło danych o miejscowościach: polskawliczbach.pl