Końskie – pozycjonowanie stron, reklama


Przedstawiamy ofertę na skuteczny marketing dla Twojej firmy, w tym:

W ofercie mamy też kompleksowe pakiety.  DLACZEGO MY?

  Czym jest Semstart? To firma gdzie pracują specjaliści z dużym doświadczeniem w branży marketingu internetowego. Od 5 lat wspólnie pracujemy nad sprawnymi działaniami marketingowymi.

  Pomagamy przedsiębiorstwom z różnych obszarów – pozycjonujemy sklepy e-commerce, firmy transportowe czy lokalne firmy.

  SemStart to doświadczone osoby. Doskonale znają tajniki marketingu firm w internecie. Skutecznie wykorzystują wiele kanałów, jak kampanie Google Ads, pozycjonowanie, reklamy Facebook i wiele innych.

  4 POWODY DLACZEGO

  • solidne wykonanie usługi
  • nastawienie na efekt
  • korzystne umowy bez długich zobowiązań czasu trwania
  • pakiety startowe dla firm

  Jak działa prowadzenie kampanii Adwords?

  Przygotowanie kampanii wiąże się z podjęciem decyzji, jakie są cele kampanii reklamowej. Cele mogą obejmować, kiedy uruchomić reklamę, jakie reklamy uruchomić, ile to będzie kosztować i jak długo będzie trwać. Ten proces podejmowania decyzji jest bardzo umiejętne, ponieważ istnieje wiele czynników, które muszą być brane pod uwagę i ważone w stosunku do siebie, aby proces decyzyjny ma sens. Można określić, na przykład, że celem reklamy jest zwiększenie świadomości w ciągu 6 tygodni z budżetu 5K , lub zwiększenie konwersji na swojej stronie internetowej z 50 zł za dzień.

  Czy z pomocą internetu można rozwinąć nową firmę

  Tak. Internet może być doskonałym narzędziem rozwoju biznesu i sprzedaży, ponieważ jest to międzynarodowy rynek z klientami, którzy są obecnie zaawansowani technologicznie i bardziej skłonni do kupowania towarów online lub w podróży. Dla wielu firm jest to inwestycja warta zachodu, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ich przyszłość w tej dziedzinie. Internet wymaga czasu i wysiłku, aby ustalić solidną reputację na tym rynku – będziesz musiał pokazać się konsekwentnie, więc upewnij się, że utrzymujesz swoją stronę internetową aktualizowaną ze świeżą zawartością i dobrą obsługą klienta (w tym szybkim czasem odpowiedzi). To zapewni, że potencjalni klienci otrzymują to, czego oczekują.

  Czy można prowadzić działania reklamowe w internecie z małym budżetem?

  Jest możliwe, aby prowadzić działalność reklamową online z małym budżetem, ale może to wymagać więcej wysiłku ze strony reklamodawcy, aby tak się stało. Kwota środków finansowych dostępnych dla kampanii reklamowej będzie w dużej mierze dyktować, jaki rodzaj wyników reklamodawcy mogą oczekiwać od swoich wysiłków. Ważne jest, aby uznać, że nawet małe kwoty pieniędzy mogą być inwestowane strategicznie do produkcji skutecznych wyników w zakresie całkowitych numerów osiągniętych i konwersji osiągniętych.

  Czy pomagacie ułożyć odpowiednią strategię działań marketingowych?

  Właściciel sklepu powinien mieć zorganizowaną strategię pozyskiwania klientów. Może to obejmować pozyskiwanie ruchu z wielu kanałów, a jest ich wiele do wykorzystania. Na początku działalności pomagamy w stworzeniu takiego planu, nie wszystko musi być realizowane od razu! Najczęściej najlepszym sposobem jest łączenie kampanii płatnych z darmowymi. Z naszych obserwacji wynika, że to poprowadzi Twój biznes w dobrym kierunku: prosto do sukcesu!

  Jak wygląda pozycjonowanie sklepu w praktyce?

  Założenie sklepu internetowego to proces, który wymaga współpracy obu stron. Praca ta składa się z kilku etapów, które można podzielić na: rozmowę i ustalenie celów z klientem; przeprowadzenie audytu technicznego w celu znalezienia optymalizacji dla jego sklepu (rekomendowanie zmian, np. jakie produkty powinny pojawiać się jako pierwsze na stronach wyszukiwania); wprowadzenie tych usprawnień z zachowaniem najlepszych praktyk, dzięki czemu uzyskuje się efekty w postaci zwiększonego ruchu na stronie czy widoczności dla klientów.

  Końskie – więcej o mieście i potencjale na rozwój firmy w regionie

  Liczba mieszkańców 19 080
  Powierzchnia miasta 17,7 km²
  Gęstość zaludnienia 1 092,1 osób/km²
  data założenia/prawa miejskie 1748
  numer kierunkowy (+48) 41
  tablice rejestracyjne TKN

  Końskie jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 19 080, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 10,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,3 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy Końskich zawarli w 2019 roku 69 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.27,7% mieszkańców Końskich jest stanu wolnego, 56,2% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.Końskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -106. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,53 na 1000 mieszkańców Końskich. W 2019 roku urodziło się 126 dzieci, w tym 42,1% dziewczynek i 57,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 368 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.W 2018 roku 45,3% zgonów w Końskich spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,5% zgonów w Końskich były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Końskich przypada 12.1 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.W 2019 roku zarejestrowano 154 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 323 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Końskich -169. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.57,1% mieszkańców Końskich jest w wieku produkcyjnym, 14,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

  Końskie – pozycjonowanie lokalne oraz działania reklamowe

  W przypadku marketingu nakierowanego na rynek lokalny często przeważają firmy świadczące usługi. Im zamożniejsi mieszkańcy, tym łatwiej można budować biznes z wykorzystaniem pozycjonowania lokalnego i kampanii reklamowych:

  W Końskich na 1000 mieszkańców pracuje 390osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 50,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni.Bezrobocie rejestrowane w Końskich wynosiło w 2019 roku 10,2% (12,3% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Końskich wynosiło 3 943,80 PLN, co odpowiada 81.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Końskich 871 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 3 423 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 2 552.32,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Końskich pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,5% w przemyśle i budownictwie, a 10,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

  Poniżej podział zatrudnienia według sektorów:

  Na wykresie niżej podział wykształcenia mieszkańców:

  B2B – firmy w regionie

  W Końskich w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 488 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 858 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 183 nowe podmioty, a 100 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (234) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (154) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (343) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (100) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Końskich najwięcej (232) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 342) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.0,3% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,2% (577) podmiotów, a 76,5% (1 903) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Końskich najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.7%) oraz Budownictwo (11.9%).

  Na wykresie niżej procentowy podział wg. rodzajów spółek:

  Na wykresie niżej przeważające działalności firm:

  Rynek nieruchomości

  W 2019 roku w Końskich oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,58 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Końskich to 7 681 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 397 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Końskich to 5,73 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Końskich to 145,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,57% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,52% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,13% mieszkań posiada łazienkę, 91,81% korzysta z centralnego ogrzewania, a 83,35% z gazu sieciowego.

  Turystyka i komunikacja w regionie

  Według danych GUS z 2019 roku w Końskich znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  pochylnia wjazdowa: 2

  winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 160)
  z nagłośnieniem: 1

  z projektorem multimedialnym: 2

  z ekranem: 2

  z flipchartem (tablica suchościeralna): 2

  z siecią WiFi na terenie obiektu: 2

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Końskich w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów – począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.

  Atrakcje w regionie

  Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Końskich znajduje się 24 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.

  Kościół z XVIII w. (ul. Browarna 28)dnia 1947-09-22, wykaz dokumentów: 24-II-10 z 1947-09-22; 483 z 1957-03-23; 311 z 1967-02-15; A.486/1-3 z 2010-03-10


  świętokrzyskie – inne miejscowości

  pozycjonowanie stron Końskie, pozycjonowanie stron Oleśnica, pozycjonowanie stron Ostrowiec Świętokrzyski, pozycjonowanie stron Sandomierz, pozycjonowanie stron Starachowice, pozycjonowanie stron Włoszczowa

  źródło danych o miejscowościach: polskawliczbach.pl