Lubliniec – pozycjonowanie stron, reklama


Przedstawiamy ofertę na skuteczny marketing dla Twojej firmy, w tym:

W ofercie mamy też kompleksowe pakiety.  DLACZEGO MY?

  Czym jest Semstart? To agencja gdzie pracują specjaliści z dużym bagażem doświadczeń w promocji firm w internecie. Od wielu lat razem pracujemy nad sprawnymi działaniami reklamowymi.

  Pomagamy firmom z różnych obszarów – pozycjonujemy sklepy internetowe, firmy transportowe czy lokalne firmy.

  SemStart to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Świetnie znają techniki marketingu firm w internecie. Skutecznie wykorzystują wiele kanałów, jak kampanie Google Ads, SEO, reklamy FB i inne.

  4 POWODY DLACZEGO

  • bezpośredni kontakt ze specjalistą pracującym przy projekcie
  • przystępne umowy bez długich zobowiązań czasu trwania
  • pomagamy rosnąć twojemu biznesowi
  • pakiety startowe dla firm

  Czy prowadzicie SEO i reklamy sklepów e-commerce?

  Wierzymy w dostarczanie naszym klientom profesjonalnych porad na temat tego, jak stać się bardziej widocznym i znaleźć sukces w sieci. Specjalizujemy się nie tylko w technicznych aspektach biznesu, ale także w kreatywnym marketingu. Istnieją trzy podstawowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy pozycjonowaniu sklepu internetowego: cena, czas dostawy i obsługa klienta. Pozycjonowanie można podzielić na reklamę (optymalizacja pod kątem wyszukiwarek, AdWords) oraz obsługę (strategia sprzedaży). Jednak do profesjonalnie zarządzanej strony e-commercowej potrzebna jest zarówno reklama jak i Serwis. Jeśli Twój produkt jest zaprojektowany i wyróżnia się jakością, to klient będzie chciał go mieć bez względu na koszty wysyłki czy czas zakupu.

  Jeśli mam dość ograniczony budżet, możecie mi pomóc w pozycjonowaniu strony?

  Tak, zawsze staramy się dostosować naszą ofertę do indywidualnych potrzeb klienta. Może Pan podać nam specyfikę swojego budżetu i potrzeb, a my z przyjemnością wykonamy dla Pana indywidualną wycenę.

  Skąd wiedzieć jakie wyniki osiąga kampania reklamowa?

  Wiesz, kiedy warto wydać więcej na reklamy, a kiedy nie warto? Jesteśmy tu dla Ciebie. Nasza firma pracuje jako przedłużenie Twojego zespołu marketingowego, więc możemy dostarczyć miesięczne raporty, które będą śledzić, co wymaga poprawy i ile budżetu należy przeznaczyć, aby zmaksymalizować wyniki.

  Jakie są etapy pozycjonowania sklepu?

  Aby skutecznie pozycjonować sklep internetowy, obie strony muszą ze sobą współpracować. Pozycjonowanie można podzielić na kilka etapów i zaczyna się od spotkania, na którym zbierane są informacje o celach i strategii obu stron (m.in. najważniejsze kategorie, produkty). Po tym etapie następuje audyt techniczny pod kątem zaleceń optymalizacyjnych, które często przynoszą zauważalny wzrost ruchu lub widoczności w wyszukiwarkach po prawidłowym wdrożeniu zgodnie z praktykami SEO.

  Czy pomagacie ułożyć odpowiednią strategię działań marketingowych?

  Właściciel sklepu powinien mieć zorganizowaną strategię pozyskiwania klientów. Może to obejmować pozyskiwanie ruchu z wielu kanałów, a jest ich wiele do wykorzystania. Na początku działalności pomagamy w stworzeniu takiego planu, nie wszystko musi być realizowane od razu! Najczęściej najlepszym sposobem jest łączenie kampanii płatnych z darmowymi. Z naszych obserwacji wynika, że to poprowadzi Twój biznes w dobrym kierunku: prosto do sukcesu!

  Lubliniec – więcej o mieście i potencjale na rozwój firmy w regionie

  Liczba mieszkańców 23 757
  Powierzchnia miasta 89,4 km²
  Gęstość zaludnienia 266,5 osób/km²
  data założenia/prawa miejskie 1300
  numer kierunkowy (+48) 34
  tablice rejestracyjne SLU

  Lubliniec jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 23 757, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 2,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy Lublińca zawarli w 2019 roku 108 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.27,2% mieszkańców Lublińca jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.Lubliniec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -48. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,02 na 1000 mieszkańców Lublińca. W 2019 roku urodziło się 243 dzieci, w tym 54,7% dziewczynek i 45,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 356 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,93 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.W 2018 roku 48,8% zgonów w Lublińcu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,7% zgonów w Lublińcu były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Lublińca przypada 12.24 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.W 2019 roku zarejestrowano 253 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 207 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Lublińca 46. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 48 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -43.60,5% mieszkańców Lublińca jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

  Lubliniec – pozycjonowanie lokalne oraz działania reklamowe

  W przypadku marketingu nakierowanego na rynek lokalny zazwyczaj przeważają firmy usługowe. Im zamożniejsi mieszkańcy, tym łatwiej można rozwijać biznes z wykorzystaniem SEO i reklam:

  W Lublińcu na 1000 mieszkańców pracuje 343osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 52,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni.Bezrobocie rejestrowane w Lublińcu wynosiło w 2019 roku 4,8% (5,8% wśród kobiet i 4,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lublińcu wynosiło 4 296,91 PLN, co odpowiada 88.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Lublińca 1 260 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 426 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 166.18,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Lublińca pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,2% w przemyśle i budownictwie, a 13,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

  Tak wygląda wykres zatrudnienia według branż:

  Na wykresie niżej podział wykształcenia mieszkańców:

  B2B – firmy w regionie

  W Lublińcu w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 511 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 821 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 207 nowych podmiotów, a 112 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (236) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (161) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (216) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (112) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Lublińcu najwięcej (188) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 382) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.1,8% (45) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,2% (634) podmiotów, a 73,0% (1 832) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Lublińcu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.8%) oraz Budownictwo (18.2%).

  Poniżej procentowy podział wg. rodzajów spółek:

  Wykres niżej przedstawia procentowy podział rodzajów działalności firm:

  Rynek nieruchomości

  W 2019 roku w Lublińcu oddano do użytku 84 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,54 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Lublińcu to 8 918 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 374 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.59,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 40,5% na sprzedaż lub wynajem.Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Lublińcu to 4,36 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Lublińcu to 124,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,27% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,47% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,41% mieszkań posiada łazienkę, 86,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 56,73% z gazu sieciowego.

  Turystyka i komunikacja w regionie

  Według danych GUS z 2019 roku w Lublińcu znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  inne obiekty hotelowe: 1

  pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  pochylnia wjazdowa: 1

  winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2

  parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 80)
  z projektorem multimedialnym: 1

  z ekranem: 1

  z flipchartem (tablica suchościeralna): 1

  z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1

  z siecią WiFi na terenie obiektu: 2

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Lublińcu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów – począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.

  Atrakcje w regionie

  Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Lublińca znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.

  Kościół z XIV w.dnia 1956-11-02, wykaz dokumentów: R/484/56 z 1956-11-02; 83/76/A z 1978-03-01


  śląskie – inne miejscowości

  pozycjonowanie stron Będzin, pozycjonowanie stron Cieszyn, pozycjonowanie stron Czechowice-Dziedzice, pozycjonowanie stron Czeladź, pozycjonowanie stron Imielin, pozycjonowanie stron Knurów, Lubliniec, pozycjonowanie stron Mikołów, pozycjonowanie stron Myszków, pozycjonowanie stron Orzesze, pozycjonowanie stron Pszczyna, pozycjonowanie stron Racibórz, pozycjonowanie stron Radlin, pozycjonowanie stron Radzionków, pozycjonowanie stron Rydułtowy, pozycjonowanie stron Siewierz, pozycjonowanie stron Skoczów, pozycjonowanie stron Tarnowskie Góry, pozycjonowanie stron Ustroń, pozycjonowanie stron Wisła, pozycjonowanie stron Wodzisław Śląski, pozycjonowanie stron Zawiercie, pozycjonowanie stron Żywiec

  źródło danych o miejscowościach: polskawliczbach.pl