Międzyrzecz – pozycjonowanie stron, reklama


Przedstawiamy ofertę na skuteczny marketing dla Twojej firmy, w tym:

W ofercie mamy też kompleksowe pakiety.  DLACZEGO MY?

  Semstart to firma gdzie pracują ludzie z wieloletnim doświadczeniem w branży marketingu internetowego. Od 5 lat wspólnie pracujemy nad bezpiecznymi działaniami pozycjonerskimi.

  Pomagamy firmom z różnych obszarów – pozycjonujemy sklepy e-commerce, firmy transportowe czy lokalne firmy.

  SemStart to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Doskonale znają techniki marketingu firm w internecie. Skutecznie wykorzystują różne kanały, jak kampanie Google AdWords, pozycjonowanie, reklamy FB i inne.

  4 POWODY DLACZEGO

  • zestawy startowe dla firm
  • mała, butikowa firma marketingowa
  • bezpośredni kontakt ze specjalistą pracującym przy projekcie
  • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu reklam

  Czy pomagacie ułożyć odpowiednią strategię działań marketingowych?

  Właściciel sklepu powinien mieć zorganizowaną strategię pozyskiwania klientów. Może to obejmować pozyskiwanie ruchu z wielu kanałów, a jest ich wiele do wykorzystania. Na początku działalności pomagamy w stworzeniu takiego planu, nie wszystko musi być realizowane od razu! Najczęściej najlepszym sposobem jest łączenie kampanii płatnych z darmowymi. Z naszych obserwacji wynika, że to poprowadzi Twój biznes w dobrym kierunku: prosto do sukcesu!

  Jak wygląda pozycjonowanie sklepu w praktyce?

  Aby mieć pewność, że Twój sklep internetowy będzie widoczny dla jak największej liczby osób, ważne jest, abyś wiedział, jak przebiega proces pozycjonowania sklepu internetowego. Pierwszym krokiem jest spotkanie z obiema zainteresowanymi stronami, podczas którego ustalane są cele i plany działania (informacje o kategoriach, produktach, dotychczasowych działaniach). Następnie przeprowadzany jest audyt techniczny, a konkretnie zalecenia optymalizacyjne dotyczące tego, co należy zmienić na stronie, aby w ten sposób zwiększyć ruch na stronie.

  Jak działa prowadzenie kampanii Google Ads?

  Dobrze przemyślana kampania reklamowa zaowocuje większą liczbą potencjalnych klientów dla firmy, z wyższym współczynnikiem konwersji. Reklama w Internecie często odbywa się za pomocą reklam w wyszukiwarkach (znanych jako Adwords) lub w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Kampanie reklamowe muszą być przygotowane z wyprzedzeniem, z uważnym uwzględnieniem czynników, takich jak słowa kluczowe, które opisują oferowane elementy i ich znaczenie dla tego, co ludzie szukają; oferty, które określają pozycję w wynikach wyszukiwania, a także ogólne koszty związane z prowadzeniem kampanii reklamowej. Kampanie testowe powinny być skonfigurowane najpierw w celu, dzięki czemu można zobaczyć, jak reaguje rynek przed inwestowaniem mocno do niego – opłaca się wiedzieć, co działa najlepiej przed pójściem na całość!

  Czy prowadzicie działania reklamowe dla firm z małym budżetem?

  Jest możliwe, aby prowadzić działalność reklamową online z małym budżetem, ale może to wymagać więcej wysiłku ze strony reklamodawcy, aby tak się stało. Kwota środków finansowych dostępnych dla kampanii reklamowej będzie w dużej mierze dyktować, jaki rodzaj wyników reklamodawcy mogą oczekiwać od swoich wysiłków. Ważne jest, aby uznać, że nawet małe kwoty pieniędzy mogą być inwestowane strategicznie do produkcji skutecznych wyników w zakresie całkowitych numerów osiągniętych i konwersji osiągniętych.

  Czy z pomocą internetu można rozwinąć nową firmę

  Tak. Internet może być doskonałym narzędziem rozwoju biznesu i sprzedaży, ponieważ jest to międzynarodowy rynek z klientami, którzy są obecnie zaawansowani technologicznie i bardziej skłonni do kupowania towarów online lub w podróży. Dla wielu firm jest to inwestycja warta zachodu, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ich przyszłość w tej dziedzinie. Internet wymaga czasu i wysiłku, aby ustalić solidną reputację na tym rynku – będziesz musiał pokazać się konsekwentnie, więc upewnij się, że utrzymujesz swoją stronę internetową aktualizowaną ze świeżą zawartością i dobrą obsługą klienta (w tym szybkim czasem odpowiedzi). To zapewni, że potencjalni klienci otrzymują to, czego oczekują.

  Międzyrzecz – więcej o mieście i potencjale na rozwój firmy w regionie

  Liczba mieszkańców 17 839
  Powierzchnia miasta 10,3 km²
  Gęstość zaludnienia 1 764,0 osób/km²
  data założenia/prawa miejskie ok. 1248
  numer kierunkowy (+48) 95
  tablice rejestracyjne FMI

  Międzyrzecz jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 17 839, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 5,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy Międzyrzecza zawarli w 2019 roku 101 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.30,2% mieszkańców Międzyrzecza jest stanu wolnego, 54,7% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.Międzyrzecz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -33. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,83 na 1000 mieszkańców Międzyrzecza. W 2019 roku urodziło się 152 dzieci, w tym 42,1% dziewczynek i 57,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.W 2018 roku 32,6% zgonów w Międzyrzeczu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,7% zgonów w Międzyrzeczu były nowotwory, a 8,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Międzyrzecza przypada 10.28 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.W 2019 roku zarejestrowano 147 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 292 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Międzyrzecza -145. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -5.58,7% mieszkańców Międzyrzecza jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

  Międzyrzecz – pozycjonowanie lokalne oraz działania reklamowe

  W przypadku marketingu nakierowanego na rynek lokalny często przeważają firmy świadczące usługi. Im wyższe zarobki, tym szybciej można budować biznes z pomocą pozycjonowania lokalnego i kampanii reklamowych:

  W Międzyrzeczu na 1000 mieszkańców pracuje 300osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 54,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,4% mężczyźni.Bezrobocie rejestrowane w Międzyrzeczu wynosiło w 2019 roku 7,8% (8,5% wśród kobiet i 7,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Międzyrzeczu wynosiło 4 066,99 PLN, co odpowiada 84.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Międzyrzecza 449 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 906 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 457.18,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Międzyrzecza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,4% w przemyśle i budownictwie, a 16,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

  Tak wygląda wykres zatrudnienia według sektorów:

  Na wykresie niżej procentowy podział wykształcenia:

  B2B – firmy w regionie

  W Międzyrzeczu w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 259 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 528 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 148 nowych podmiotów, a 114 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (210) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (140) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (318) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (114) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Międzyrzeczu najwięcej (124) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 144) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.1,5% (35) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,1% (455) podmiotów, a 78,3% (1 769) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Międzyrzeczu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.5%) oraz Budownictwo (15.5%).

  Poniżej procentowy podział wg. rodzajów spółek:

  Poniżej procentowy podział rodzajów działalności firm:

  Rynek nieruchomości

  W 2019 roku w Międzyrzeczu oddano do użytku 74 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,15 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Międzyrzeczu to 7 152 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 395 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.86,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 13,5% na cele indywidualne.Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Międzyrzeczu to 3,42 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Międzyrzeczu to 77,40 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,78% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,71% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,91% mieszkań posiada łazienkę, 86,61% korzysta z centralnego ogrzewania, a 21,10% z gazu sieciowego.

  Turystyka i komunikacja w regionie

  Według danych GUS z 2019 roku w Międzyrzeczu znajdował się 1 hotel (kategorii ★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  pochylnia wjazdowa: 2

  drzwi automatycznie otwierane: 1

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 30)
  z nagłośnieniem: 2

  z projektorem multimedialnym: 1

  z ekranem: 1

  z flipchartem (tablica suchościeralna): 1

  z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1

  z siecią WiFi na terenie obiektu: 2

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Międzyrzeczu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów – począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.

  Atrakcje w regionie

  Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Międzyrzecza znajduje się 165 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.

  Zamek z XIV w.dnia 1953-10-30, wykaz dokumentów: KOK-I-8/53 z 1953-10-30; KOK-I-108/60 z 1960-03-10; KOK-I-562/63 z 1963-06-20


  lubuskie – inne miejscowości

  pozycjonowanie stron Kostrzyn nad Odrą, pozycjonowanie stron Międzyrzecz, pozycjonowanie stron Nowa Sól, pozycjonowanie stron Żagań, pozycjonowanie stron Żary

  źródło danych o miejscowościach: polskawliczbach.pl