Myślenice – pozycjonowanie stron, reklama


Przedstawiamy ofertę na skuteczny marketing dla Twojej firmy, w tym:

W ofercie mamy też kompleksowe pakiety.  DLACZEGO MY?

  Semstart to agencja w której pracują marketerzy z wieloletnim doświadczeniem w promocji firm w internecie. Od wielu lat wspólnie pracujemy nad sprawnymi działaniami pozycjonerskimi.

  Pomagamy przedsiębiorstwom z różnych nisz – pozycjonujemy sklepy e-commerce, apteki czy lokalne biznesy.

  SemStart to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Świetnie znają tajniki marketingu firm w internecie. Z powodzeniem wykorzystują wiele kanałów, takie jak kampanie Google Ads, pozycjonowanie, reklamy Facebook i inne.

  4 POWODY DLACZEGO

  • prowadzimy marketing dla firm z różnych nisz
  • rzetelne wykonanie usługi
  • wieloletnie doświadczenie w pozycjonowaniu
  • nastawienie na efekt

  Czy prowadzicie kampanie reklamowe dla firm z małym budżetem?

  Jest możliwe, aby prowadzić działalność reklamową online z małym budżetem, ale może to wymagać więcej wysiłku ze strony reklamodawcy, aby tak się stało. Kwota środków finansowych dostępnych dla kampanii reklamowej będzie w dużej mierze dyktować, jaki rodzaj wyników reklamodawcy mogą oczekiwać od swoich wysiłków. Ważne jest, aby uznać, że nawet małe kwoty pieniędzy mogą być inwestowane strategicznie do produkcji skutecznych wyników w zakresie całkowitych numerów osiągniętych i konwersji osiągniętych.

  Jakie są etapy pozycjonowania sklepu?

  Aby mieć pewność, że Twój sklep internetowy będzie widoczny dla jak największej liczby osób, ważne jest, abyś wiedział, jak przebiega proces pozycjonowania sklepu internetowego. Pierwszym krokiem jest spotkanie z obiema zainteresowanymi stronami, podczas którego ustalane są cele i plany działania (informacje o kategoriach, produktach, dotychczasowych działaniach). Następnie przeprowadzany jest audyt techniczny, a konkretnie zalecenia optymalizacyjne dotyczące tego, co należy zmienić na stronie, aby w ten sposób zwiększyć ruch na stronie.

  Skąd wiedzieć jakie wyniki osiąga kampania reklamowa?

  Co miesiąc przygotowujemy przejrzysty raport z działań i wyników kampanii reklamowych. Dodatkowo, już na samym początku pomagamy Ci w prawidłowej konfiguracji Google Analytics, aby skutecznie śledzić Twój moduł ecommerce. Dzięki temu masz dane, które pozwolą Ci na wczesne podejmowanie decyzji o tym, czy warto inwestować w kolejne reklamy, czy po prostu wstrzymać kampanię w zależności od tego, jak dobrze wypada na tle innych kanałów/produktów!

  Czy prowadzicie SEO i reklamy sklepów internetowych?

  Prawie zawsze podejmujemy się pozycjonowania sklepów internetowych. Zatrudniamy pełnoetatowych ekspertów we wszystkich aspektach reklamy, w tym w zakresie projektowania, optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO), płatnych i remarketingowych reklam, komunikacji, takiej jak newslettery czy kampanie e-mailowe, i wielu innych. Metody, które stosujemy w celu poprawy pozycjonowania są naprawdę zróżnicowane, ale generalnie dzielą się na dwie kategorie: jedna to marketing bezpośredni z reklamami takimi jak PPC lub Google AdWords (manipulacja słowami kluczowymi w celu dotarcia do odbiorców). Druga obejmuje przyciąganie ruchu i budowanie autorytetu w czasie za pomocą organicznych strategii SEO, którymi zarządzamy starannie zgodnie z potrzebami Twojej firmy. Wszystko to oznacza, że najprawdopodobniej szukasz nas 🙂

  Czy konkurencja w internecie nie jest za duża na rozwój firmy?

  Tak. Internet może być doskonałym narzędziem rozwoju biznesu i sprzedaży, ponieważ jest to międzynarodowy rynek z klientami, którzy są obecnie zaawansowani technologicznie i bardziej skłonni do kupowania towarów online lub w podróży. Dla wielu firm jest to inwestycja warta zachodu, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ich przyszłość w tej dziedzinie. Internet wymaga czasu i wysiłku, aby ustalić solidną reputację na tym rynku – będziesz musiał pokazać się konsekwentnie, więc upewnij się, że utrzymujesz swoją stronę internetową aktualizowaną ze świeżą zawartością i dobrą obsługą klienta (w tym szybkim czasem odpowiedzi). To zapewni, że potencjalni klienci otrzymują to, czego oczekują.

  Myślenice – więcej o mieście i potencjale na rozwój firmy w regionie

  Liczba mieszkańców 18 366
  Powierzchnia miasta 30,2 km²
  Gęstość zaludnienia 608,4 osób/km²
  data założenia/prawa miejskie XIV wiek
  numer kierunkowy (+48) 12
  tablice rejestracyjne KMY

  Myślenice jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 18 366, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy Myślenic zawarli w 2019 roku 98 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.32,0% mieszkańców Myślenic jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 1,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.Myślenice ma zerowy przyrost naturalny wynoszący 0. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,00 na 1000 mieszkańców Myślenic. W 2019 roku urodziło się 187 dzieci, w tym 54,0% dziewczynek i 46,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 338 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,32 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.W 2018 roku 46,3% zgonów w Myślenicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,1% zgonów w Myślenicach były nowotwory, a 8,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Myślenic przypada 10.19 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.W 2019 roku zarejestrowano 179 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 232 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Myślenic -53. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 9.58,5% mieszkańców Myślenic jest w wieku produkcyjnym, 19,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

  Myślenice – pozycjonowanie lokalne oraz działania reklamowe

  W marketingu lokalnym zazwyczaj przeważają firmy świadczące usługi. Im wyższe zarobki, tym szybciej można budować firmę z wykorzystaniem SEO i kampanii reklamowych:

  W Myślenicach na 1000 mieszkańców pracuje 466osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 57,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,1% mężczyźni.Bezrobocie rejestrowane w Myślenicach wynosiło w 2019 roku 2,5% (3,0% wśród kobiet i 2,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Myślenicach wynosiło 4 015,38 PLN, co odpowiada 83.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Myślenic 1 110 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 3 890 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 2 780.39,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Myślenic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,8% w przemyśle i budownictwie, a 13,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

  Tak wygląda podział zatrudnienia według sektorów:

  Wykres niżej przedstawia procentowy podział wykształcenia:

  B2B – firmy w regionie

  W Myślenicach w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 340 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 391 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 204 nowe podmioty, a 108 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (290) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (195) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (219) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (108) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Myślenicach najwięcej (368) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 183) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.0,5% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,3% (746) podmiotów, a 77,2% (2 578) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Myślenicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.0%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13.0%).

  Poniżej procentowy podział wg. rodzajów spółek:

  Wykres niżej przedstawia procentowy podział rodzajów działalności firm:

  Rynek nieruchomości

  W 2019 roku w Myślenicach oddano do użytku 57 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,10 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Myślenicach to 6 114 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 333 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.66,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 33,3% na sprzedaż lub wynajem.Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Myślenicach to 4,84 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Myślenicach to 128,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,13% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,53% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,33% mieszkań posiada łazienkę, 85,18% korzysta z centralnego ogrzewania, a 95,71% z gazu sieciowego.

  Turystyka i komunikacja w regionie

  Według danych GUS z 2019 roku w Myślenicach znajdowały się 3 hotele (2 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  pochylnia wjazdowa: 3

  drzwi automatycznie otwierane: 2

  winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1

  parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 405)
  z nagłośnieniem: 2

  z projektorem multimedialnym: 2

  z zestawem do wideokonferencji: 2

  z obsługą techniczną: 2

  z ekranem: 2

  z flipchartem (tablica suchościeralna): 3

  z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2

  z siecią WiFi na terenie obiektu: 4

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Myślenicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów – począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.

  Atrakcje w regionie

  Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Myślenic znajduje się 46 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.

  Młyn z XIX w. (ul. Ignacego Daszyńskiego 58)dnia 1965-02-26, wykaz dokumentów: 785 z 1965-02-26; A-448 z 1977-10-17


  małopolskie – inne miejscowości

  pozycjonowanie stron Andrychów, pozycjonowanie stron Bochnia, pozycjonowanie stron Brzesko, pozycjonowanie stron Chrzanów, pozycjonowanie stron Dobczyce, pozycjonowanie stron Gorlice, pozycjonowanie stron Kęty, pozycjonowanie stron Limanowa, pozycjonowanie stron Miechów, pozycjonowanie stron Myślenice, pozycjonowanie stron Nowy Targ, pozycjonowanie stron Olkusz, pozycjonowanie stron Oświęcim, pozycjonowanie stron Skawina, pozycjonowanie stron SuchaBeskidzka, pozycjonowanie stron Trzebinia,pozycjonowanie stron Wadowice, pozycjonowanie stron Wieliczka, pozycjonowanie stron Zakopane

  źródło danych o miejscowościach: polskawliczbach.pl