Skawina – pozycjonowanie stron, reklama


Przedstawiamy ofertę na skuteczny marketing dla Twojej firmy, w tym:

W ofercie mamy też kompleksowe pakiety.  DLACZEGO MY?

  Semstart to agencja w której pracują marketerzy z wieloletnim bagażem doświadczeń w branży marketingu internetowego. Od wielu lat razem pracujemy nad sprawnymi działaniami reklamowymi.

  Pomagamy firmom z różnych branż – pozycjonujemy sklepy e-commerce, firmy usługowe czy lokalne biznesy.

  SemStart to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Doskonale znają techniki marketingu firm w internecie. Skutecznie wykorzystują różne kanały, jak kampanie Google Ads, SEO, reklamy Facebook i wiele innych.

  4 POWODY DLACZEGO

  • solidne wykonanie usługi
  • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu reklam
  • prowadzimy marketing dla firm z różnych nisz
  • przystępne umowy bez długich zobowiązań czasu trwania

  Jeśli mam dość ograniczony budżet, możecie nadal pomóc w pozycjonowaniu strony?

  Tak. Staramy się zawsze dostarczać naszym klientom najlepszą i najskuteczniejszą ofertę. Działamy w branży marketingu internetowego, więc częścią naszej pracy jest pomoc w stworzeniu udanej strony internetowej! Wiele firm oferuje usługi pozycjonowania stron internetowych, ale w przeciwieństwie do nich, my bierzemy pod uwagę Państwa budżet podczas przygotowywania planu, aby zmaksymalizować jego potencjalny ROI (zwrot z inwestycji). Ostatecznie uzyskanie wysokiej pozycji stron internetowych w SERP (Search Engine Rankings Page) jest inwestycją, która musi być ściśle monitorowana i dobrze zarządzana.

  Czy z pomocą internetu można rozwinąć nową firmę

  Tak. Internet może być doskonałym narzędziem rozwoju biznesu i sprzedaży, ponieważ jest to międzynarodowy rynek z klientami, którzy są obecnie zaawansowani technologicznie i bardziej skłonni do kupowania towarów online lub w podróży. Dla wielu firm jest to inwestycja warta zachodu, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ich przyszłość w tej dziedzinie. Internet wymaga czasu i wysiłku, aby ustalić solidną reputację na tym rynku – będziesz musiał pokazać się konsekwentnie, więc upewnij się, że utrzymujesz swoją stronę internetową aktualizowaną ze świeżą zawartością i dobrą obsługą klienta (w tym szybkim czasem odpowiedzi). To zapewni, że potencjalni klienci otrzymują to, czego oczekują.

  Jak wygląda pozycjonowanie sklepu w praktyce?

  Założenie sklepu internetowego to proces, który wymaga współpracy obu stron. Praca ta składa się z kilku etapów, które można podzielić na: rozmowę i ustalenie celów z klientem; przeprowadzenie audytu technicznego w celu znalezienia optymalizacji dla jego sklepu (rekomendowanie zmian, np. jakie produkty powinny pojawiać się jako pierwsze na stronach wyszukiwania); wprowadzenie tych usprawnień z zachowaniem najlepszych praktyk, dzięki czemu uzyskuje się efekty w postaci zwiększonego ruchu na stronie czy widoczności dla klientów.

  Czy pomagacie ułożyć odpowiednią strategię działań marketingowych?

  Marketing jest kluczowym elementem sukcesu Twojego sklepu, ale ważne jest również to, jak go prowadzisz i jakimi kanałami. Bardzo ważne jest, aby właściciel miał ogólny plan strategii marketingowej, dzięki czemu będzie mógł mądrze inwestować w to, które taktyki sprawdzą się najlepiej w zależności od ograniczeń budżetowych. Z naszego doświadczenia w LSA Marketing Solutions wynika, że łączenie płatnych mediów z influencerami lub twórcami treści często daje lepsze rezultaty niż poleganie wyłącznie na jednej metodzie – zwłaszcza jeśli zasoby takie jak czas i pieniądze są ograniczone, jak większość małych firm powie Ci!

  Czy prowadzicie kampanie reklamowe w internecie z małym budżetem?

  Prowadzenie działań reklamowych z małych budżetów jest możliwe. W rzeczywistości, wiele firm, które są reklamy online tylko mają mniejsze budżety do pracy. Z wielu narzędzi przeznaczonych do zbierania leadów i konwersji perspektyw na klientów przy niskich kosztach dostępnych, to może być warte wysiłku dla Twojej firmy, aby uruchomić ograniczony czas próby w próbie jako odkrycie, czy takie kampanie może pan out dla Ciebie. Zwykle ograniczenia budżetowe nie muszą uniemożliwiać działań marketingowych, ale wymagają starannego planowania, jeśli mają one odnieść sukces.

  Skawina – więcej o mieście i potencjale na rozwój firmy w regionie

  Liczba mieszkańców 24 310
  Powierzchnia miasta 20,5 km²
  Gęstość zaludnienia 1 188,4 osób/km²
  data założenia/prawa miejskie
  numer kierunkowy (+48) 12
  tablice rejestracyjne KRA

  Skawina jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 24 310, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 2,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy Skawiny zawarli w 2019 roku 128 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.27,8% mieszkańców Skawiny jest stanu wolnego, 60,0% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.Skawina ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,58 na 1000 mieszkańców Skawiny. W 2019 roku urodziło się 225 dzieci, w tym 53,8% dziewczynek i 46,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 350 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,10 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.W 2018 roku 46,7% zgonów w Skawinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,0% zgonów w Skawinie były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Skawiny przypada 9.82 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.W 2019 roku zarejestrowano 281 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 276 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Skawiny 5. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.59,4% mieszkańców Skawiny jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

  Skawina – pozycjonowanie lokalne oraz działania reklamowe

  W przypadku marketingu nakierowanego na rynek lokalny przeważnie sprzedawane są usługi i towary. Im zamożniejsi mieszkańcy, tym łatwiej można budować firmę z wykorzystaniem SEO i reklam:

  W Skawinie na 1000 mieszkańców pracuje 566osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 44,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,1% mężczyźni.Bezrobocie rejestrowane w Skawinie wynosiło w 2019 roku 4,6% (5,2% wśród kobiet i 4,0% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skawinie wynosiło 5 248,76 PLN, co odpowiada 108.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Skawiny 1 923 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 3 160 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 237.26,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Skawiny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,1% w przemyśle i budownictwie, a 25,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

  Poniżej podział zatrudnienia według branż:

  Poniżej podział wykształcenia mieszkańców:

  B2B – firmy w regionie

  W Skawinie w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 228 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 217 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 275 nowych podmiotów, a 150 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (277) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (205) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (235) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (138) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Skawinie najwięcej (320) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 080) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.0,3% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,4% (820) podmiotów, a 74,3% (2 398) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Skawinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.4%) oraz Budownictwo (16.1%).

  Na wykresie niżej liczba zarejestrowanych spółek:

  Na wykresie niżej procentowy podział rodzajów działalności firm:

  Rynek nieruchomości

  W 2019 roku w Skawinie oddano do użytku 63 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,59 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Skawinie to 8 595 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 353 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.57,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 42,9% na cele indywidualne.Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Skawinie to 4,83 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Skawinie to 123,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,48% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,65% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,15% mieszkań posiada łazienkę, 94,65% korzysta z centralnego ogrzewania, a 89,98% z gazu sieciowego.

  Turystyka i komunikacja w regionie

  Według danych GUS z 2019 roku w Skawinie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:inne obiekty hotelowe: 1

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 20)
  z flipchartem (tablica suchościeralna): 1

  z siecią WiFi na terenie obiektu: 1

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Skawinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów – począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.

  Atrakcje w regionie

  Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Skawiny znajduje się 28 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.

  Dwór z XVI w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 1)dnia 1982-01-18, wykaz dokumentów: A-466 z 1982-01-18; brak numeru z 1982-04-23


  małopolskie – inne miejscowości

  pozycjonowanie stron Andrychów, pozycjonowanie stron Bochnia, pozycjonowanie stron Brzesko, pozycjonowanie stron Chrzanów, pozycjonowanie stron Dobczyce, pozycjonowanie stron Gorlice, pozycjonowanie stron Kęty, pozycjonowanie stron Limanowa, pozycjonowanie stron Miechów, pozycjonowanie stron Myślenice, pozycjonowanie stron Nowy Targ, pozycjonowanie stron Olkusz, pozycjonowanie stron Oświęcim, pozycjonowanie stron Skawina, pozycjonowanie stron SuchaBeskidzka, pozycjonowanie stron Trzebinia,pozycjonowanie stron Wadowice, pozycjonowanie stron Wieliczka, pozycjonowanie stron Zakopane

  źródło danych o miejscowościach: polskawliczbach.pl