Stargard – pozycjonowanie stron, reklama


Przedstawiamy ofertę na skuteczny marketing dla Twojej firmy, w tym:

W ofercie mamy też kompleksowe pakiety.  DLACZEGO MY?

  Semstart to firma gdzie pracują ludzie z dużym bagażem doświadczeń w branży marketingu internetowego. Od 5 lat wspólnie pracujemy nad bezpiecznymi działaniami reklamowymi.

  Pomagamy firmom z różnych obszarów – pozycjonujemy sklepy e-commerce, firmy usługowe czy lokalne biznesy.

  SemStart to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Świetnie znają techniki marketingu firm w internecie. Z powodzeniem wykorzystują różne kanały, takie jak kampanie Google AdWords, SEO, reklamy na Facebooku i wiele innych.

  4 POWODY DLACZEGO

  • bezpośredni kontakt ze specjalistą obsługującym projekt
  • przystępne ceny
  • solidne wykonanie usługi
  • nastawienie na wyniki

  Czy prowadzicie SEO i reklamy sklepów e-commerce?

  Prawie zawsze podejmujemy się pozycjonowania sklepów internetowych. Zatrudniamy pełnoetatowych ekspertów we wszystkich aspektach reklamy, w tym w zakresie projektowania, optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO), płatnych i remarketingowych reklam, komunikacji, takiej jak newslettery czy kampanie e-mailowe, i wielu innych. Metody, które stosujemy w celu poprawy pozycjonowania są naprawdę zróżnicowane, ale generalnie dzielą się na dwie kategorie: jedna to marketing bezpośredni z reklamami takimi jak PPC lub Google AdWords (manipulacja słowami kluczowymi w celu dotarcia do odbiorców). Druga obejmuje przyciąganie ruchu i budowanie autorytetu w czasie za pomocą organicznych strategii SEO, którymi zarządzamy starannie zgodnie z potrzebami Twojej firmy. Wszystko to oznacza, że najprawdopodobniej szukasz nas 🙂

  Jakie są etapy pozycjonowania sklepu?

  Aby mieć pewność, że Twój sklep internetowy będzie widoczny dla jak największej liczby osób, ważne jest, abyś wiedział, jak przebiega proces pozycjonowania sklepu internetowego. Pierwszym krokiem jest spotkanie z obiema zainteresowanymi stronami, podczas którego ustalane są cele i plany działania (informacje o kategoriach, produktach, dotychczasowych działaniach). Następnie przeprowadzany jest audyt techniczny, a konkretnie zalecenia optymalizacyjne dotyczące tego, co należy zmienić na stronie, aby w ten sposób zwiększyć ruch na stronie.

  Czy pomagacie ułożyć odpowiednią strategię działań marketingowych?

  Marketing jest kluczowym elementem sukcesu Twojego sklepu, ale ważne jest również to, jak go prowadzisz i jakimi kanałami. Bardzo ważne jest, aby właściciel miał ogólny plan strategii marketingowej, dzięki czemu będzie mógł mądrze inwestować w to, które taktyki sprawdzą się najlepiej w zależności od ograniczeń budżetowych. Z naszego doświadczenia w LSA Marketing Solutions wynika, że łączenie płatnych mediów z influencerami lub twórcami treści często daje lepsze rezultaty niż poleganie wyłącznie na jednej metodzie – zwłaszcza jeśli zasoby takie jak czas i pieniądze są ograniczone, jak większość małych firm powie Ci!

  Na czym polega prowadzenie reklam Adwords?

  Przygotowanie kampanii wiąże się z podjęciem decyzji, jakie są cele kampanii reklamowej. Cele mogą obejmować, kiedy uruchomić reklamę, jakie reklamy uruchomić, ile to będzie kosztować i jak długo będzie trwać. Ten proces podejmowania decyzji jest bardzo umiejętne, ponieważ istnieje wiele czynników, które muszą być brane pod uwagę i ważone w stosunku do siebie, aby proces decyzyjny ma sens. Można określić, na przykład, że celem reklamy jest zwiększenie świadomości w ciągu 6 tygodni z budżetu 5K , lub zwiększenie konwersji na swojej stronie internetowej z 50 zł za dzień.

  Czy mogę liczyć na dodatkowy konsulting w zakresie marketingu internetowego?

  Marketing sklepu to nie tylko pozycje w wyszukiwarkach. Liczą się przede wszystkim wyniki finansowe, czyli sprzedaż – jeśli rośnie, to można poszerzyć marketing i dlatego tak ważne jest, aby zadbać o dobrą optymalizację również dla swojego biznesu! Oferujemy usługi doradcze, które również pomagają rozwiązywać problemy związane ze sprzedażą. Będziemy pracować z Tobą nad kwestiami UX, takimi jak optymalizacja kart produktów i poszczególnych kroków zakupowych – wszystko to ma wpływ na to, jak efektywnie Twoja strona lub aplikacja będzie działać, gdy ktoś wciśnie przycisk kupna przy kasie!

  Stargard – więcej o mieście i potencjale na rozwój firmy w regionie

  Liczba mieszkańców 67 837
  Powierzchnia miasta 48,1 km²
  Gęstość zaludnienia 1 413,0 osób/km²
  data założenia/prawa miejskie 24 czerwca 1243
  numer kierunkowy (+48) 91
  tablice rejestracyjne ZST

  Stargard jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 67 837, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 4,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy Stargardu zawarli w 2019 roku 337 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.28,0% mieszkańców Stargardu jest stanu wolnego, 55,3% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.Stargard ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -36. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,53 na 1000 mieszkańców Stargardu. W 2019 roku urodziło się 650 dzieci, w tym 46,2% dziewczynek i 53,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 339 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,95 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.W 2018 roku 42,0% zgonów w Stargardzie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,7% zgonów w Stargardzie były nowotwory, a 8,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Stargardu przypada 10.12 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.W 2019 roku zarejestrowano 743 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 910 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Stargardu -167. W tym samym roku 45 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 64 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -19.58,5% mieszkańców Stargardu jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

  Stargard – pozycjonowanie lokalne oraz działania reklamowe

  W marketingu lokalnym przeważnie sprzedawane są usługi i towary. Im wyższe zarobki, tym łatwiej można budować firmę z pomocą pozycjonowania lokalnego i kampanii reklamowych:

  W Stargardzie na 1000 mieszkańców pracuje 250osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 51,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni.Bezrobocie rejestrowane w Stargardzie wynosiło w 2019 roku 6,7% (8,6% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stargardzie wynosiło 4 104,49 PLN, co odpowiada 84.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Stargardu 3 037 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 387 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 650.15,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Stargardu pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,4% w przemyśle i budownictwie, a 19,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

  Tak wygląda podział zatrudnienia wg. sektorów:

  Poniżej podział wykształcenia mieszkańców:

  B2B – firmy w regionie

  W Stargardzie w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 8 002 podmioty gospodarki narodowej, z czego 5 852 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 676 nowych podmiotów, a 492 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (870) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (632) w roku 2018. W tym samym okresie najwięcej (928) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (492) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Stargardzie najwięcej (459) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 725) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.0,6% (51) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,4% (1 950) podmiotów, a 75,0% (6 001) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Stargardzie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.9%) oraz Budownictwo (18.7%).

  Na wykresie niżej procentowy podział wg. rodzajów spółek:

  Na wykresie niżej procentowy podział rodzajów działalności firm:

  Rynek nieruchomości

  W 2019 roku w Stargardzie oddano do użytku 314 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,63 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Stargardzie to 25 924 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 382 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.86,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 9,6% na lokale zakładowe, 3,5% jako cele indywidualne.Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Stargardzie to 2,32 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Stargardzie to 53,40 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,81% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,87% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,19% mieszkań posiada łazienkę, 91,60% korzysta z centralnego ogrzewania, a 90,43% z gazu sieciowego.

  Turystyka i komunikacja w regionie

  Według danych GUS z 2019 roku w Stargardzie znajdowało się 5 hoteli (3 ★★★, 1 ★★, 1 ★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  pochylnia wjazdowa: 2

  winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3

  parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 440)
  z nagłośnieniem: 3

  z projektorem multimedialnym: 3

  z obsługą techniczną: 2

  z ekranem: 3

  z flipchartem (tablica suchościeralna): 4

  z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2

  z siecią WiFi na terenie obiektu: 5

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Stargardzie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów – począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.

  Atrakcje w regionie

  Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Stargardu znajduje się 50 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.

  Grodzisko Stargard ze średniowieczadnia 1968-12-16, wykaz dokumentów: 585 z 1968-12-16


  zachodniopomorskie – inne miejscowości

  pozycjonowanie stron Białogard, pozycjonowanie stron Brzeg, pozycjonowanie stron Choszczno, pozycjonowanie stron Goleniów, pozycjonowanie stron Gryfino, pozycjonowanie stron Koło, pozycjonowanie stron Kołobrzeg, pozycjonowanie stron Stargard, Szczecinek, pozycjonowanie stron Wałcz

  źródło danych o miejscowościach: polskawliczbach.pl