Strzelin – pozycjonowanie stron, reklama


Przedstawiamy ofertę na skuteczny marketing dla Twojej firmy, w tym:

W ofercie mamy też kompleksowe pakiety.  DLACZEGO MY?

  Czym jest Semstart? To agencja w której pracują marketerzy z dużym bagażem doświadczeń w promocji firm w internecie. Od wielu lat wspólnie pracujemy nad skutecznymi działaniami marketingowymi.

  Pomagamy firmom z różnych nisz – pozycjonujemy sklepy internetowe, firmy usługowe czy lokalne firmy.

  SemStart to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Świetnie znają tajniki marketingu firm w internecie. Z powodzeniem wykorzystują różne kanały, takie jak kampanie Google Ads, SEO, reklamy Facebook i wiele innych.

  4 POWODY DLACZEGO

  • solidne wykonanie usługi
  • prowadzimy marketing dla firm z wielu branż
  • przystępne ceny
  • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu reklam

  Czy piszecie treści na stronę w ramach działań SEO?

  Pomagamy naszym klientom w zakresie usług SEO i często zajmujemy się również ich potrzebami w zakresie treści. Oferujemy pełną linię usług SEO, w tym projektowanie i tworzenie stron internetowych na zamówienie, aby sprostać wymaganiom wizerunkowym Twojej firmy; architekturę strony, aby sprostać zarówno obecnym oczekiwaniom klientów, jak i przyszłościowym inwestycjom w technologię za wszelką cenę; badania słów kluczowych, które dadzą Ci cenny wgląd w to, czego ludzie szukają w Google, dzięki czemu będziemy mogli umieścić te frazy tuż przed nimi, gdzie będą mogli je łatwo znaleźć – tak jak Twoje!

  Jeśli mam dość ograniczony budżet, możecie mi pomóc w pozycjonowaniu strony?

  Tak, zawsze staramy się dostosować naszą ofertę do indywidualnych potrzeb klienta. Może Pan podać nam specyfikę swojego budżetu i potrzeb, a my z przyjemnością wykonamy dla Pana indywidualną wycenę.

  Czy pomagacie ułożyć odpowiednią strategię działań marketingowych?

  Marketing jest kluczowym elementem sukcesu Twojego sklepu, ale ważne jest również to, jak go prowadzisz i jakimi kanałami. Bardzo ważne jest, aby właściciel miał ogólny plan strategii marketingowej, dzięki czemu będzie mógł mądrze inwestować w to, które taktyki sprawdzą się najlepiej w zależności od ograniczeń budżetowych. Z naszego doświadczenia w LSA Marketing Solutions wynika, że łączenie płatnych mediów z influencerami lub twórcami treści często daje lepsze rezultaty niż poleganie wyłącznie na jednej metodzie – zwłaszcza jeśli zasoby takie jak czas i pieniądze są ograniczone, jak większość małych firm powie Ci!

  Skąd wiedzieć jakie wyniki osiąga kampania reklamowa?

  Wiesz, kiedy warto wydać więcej na reklamy, a kiedy nie warto? Jesteśmy tu dla Ciebie. Nasza firma pracuje jako przedłużenie Twojego zespołu marketingowego, więc możemy dostarczyć miesięczne raporty, które będą śledzić, co wymaga poprawy i ile budżetu należy przeznaczyć, aby zmaksymalizować wyniki.

  Na czym polega prowadzenie kampanii Google Ads?

  Ciągłe śledzenie analizy wartości cost-per-click, współczynnika konwersji i objętości wyszukiwania dla słów kluczowych. Powinieneś dążyć do osiągnięcia maksymalnej wydajności dla Twojego budżetu przy możliwie najniższych kosztach reklamy. Przygotowanie kampanii Adwords zajmuje dużo czasu, zanim zostanie ona włączona i wysłana w przestrzeń internetową. Często lepiej jest robić to partiami, ponieważ każda sekunda się liczy, gdy masz do czynienia z kampaniami online: testuj kampanie Adwords przed ich uruchomieniem i starannie planuj każde uruchomienie, aby zmaksymalizować skuteczność kampanii. Istnieją dwa główne sposoby zarządzania kampanią reklamową po jej aktywacji – albo zarządzanie w locie (łatwiejsza metoda), albo wdrażanie automatycznych strategii przetargowych z platformy Google Ads (bardziej skomplikowane, ale potencjalnie bardziej lukratywne).

  Strzelin – więcej o mieście i potencjale na rozwój firmy w regionie

  Liczba mieszkańców 12 474
  Powierzchnia miasta 10,3 km²
  Gęstość zaludnienia 1 202,6 osób/km²
  data założenia/prawa miejskie 30 XI 1292
  numer kierunkowy (+48) 71
  tablice rejestracyjne DST

  Strzelin jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 12 474, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 0,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy Strzelina zawarli w 2019 roku 63 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.29,2% mieszkańców Strzelina jest stanu wolnego, 55,6% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.Strzelin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,48 na 1000 mieszkańców Strzelina. W 2019 roku urodziło się 116 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 360 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.W 2018 roku 49,0% zgonów w Strzelinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,6% zgonów w Strzelinie były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Strzelina przypada 9.79 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.W 2019 roku zarejestrowano 196 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 147 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Strzelina 49. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.58,0% mieszkańców Strzelina jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

  Strzelin – pozycjonowanie lokalne oraz działania reklamowe

  W przypadku marketingu nakierowanego na rynek lokalny przeważnie przeważają firmy świadczące usługi. Im zamożniejsi mieszkańcy, tym łatwiej można rozwijać firmę z pomocą SEO i kampanii reklamowych:

  W Strzelinie na 1000 mieszkańców pracuje 313osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 49,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,8% mężczyźni.Bezrobocie rejestrowane w Strzelinie wynosiło w 2019 roku 9,8% (11,6% wśród kobiet i 8,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Strzelinie wynosiło 4 398,08 PLN, co odpowiada 91.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Strzelina 887 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 314 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 427.31,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Strzelina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

  Tak przedstawia się wykres zatrudnienia według branż:

  Wykres niżej przedstawia ile mieszkańców ma wykształcenie średnie i wyższe:

  B2B – firmy w regionie

  W Strzelinie w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 580 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 990 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 121 nowych podmiotów, a 80 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (171) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (95) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (119) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2012 roku, najmniej (80) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Strzelinie najwięcej (127) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 498) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.0,8% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,6% (309) podmiotów, a 79,7% (1 259) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Strzelinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.6%) oraz Budownictwo (16.6%).

  Na wykresie niżej procentowy podział wg. rodzajów spółek:

  Poniżej procentowy podział rodzajów działalności firm:

  Rynek nieruchomości

  W 2019 roku w Strzelinie oddano do użytku 64 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,13 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Strzelinie to 4 908 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 395 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.56,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 43,8% na cele indywidualne.Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Strzelinie to 4,03 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Strzelinie to 90,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,12% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,82% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,62% mieszkań posiada łazienkę, 85,00% korzysta z centralnego ogrzewania, a 86,45% z gazu sieciowego.

  Turystyka i komunikacja w regionie

  Według danych GUS z 2019 roku w Strzelinie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 60)
  z nagłośnieniem: 1

  z projektorem multimedialnym: 1

  z zestawem do wideokonferencji: 1

  z ekranem: 1

  z flipchartem (tablica suchościeralna): 1

  z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1

  z siecią WiFi na terenie obiektu: 1

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Strzelinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów – począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.

  Atrakcje w regionie

  Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Strzelina znajduje się 45 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.

  Osada Strzelin, st.19 z epoki kamieniadnia 1982-03-30, wykaz dokumentów: 994/509/Arch/82 z 1982-03-30


  dolnośląskie – inne miejscowości

  pozycjonowanie stron Bielawa, pozycjonowanie stron Bolesławiec, pozycjonowanie stron Dzierżoniów, pozycjonowanie stron Kamienna Góra, pozycjonowanie stron Karpacz, pozycjonowanie stron Kłodzko, pozycjonowanie stron Lubań, pozycjonowanie stron Lubin, pozycjonowanie stron Oława, pozycjonowanie stron Polkowice, pozycjonowanie stron Strzelin, pozycjonowanie stron Świdnica, pozycjonowanie stron Szklarska Poręba, pozycjonowanie stron Trzebnica, pozycjonowanie stron Twardogóra, pozycjonowanie stron Ząbkowice Śląskie, pozycjonowanie stron Zgorzelec

  źródło danych o miejscowościach: polskawliczbach.pl