Świdnica – pozycjonowanie stron, reklama


Przedstawiamy ofertę na skuteczny marketing dla Twojej firmy, w tym:

W ofercie mamy też kompleksowe pakiety.  DLACZEGO MY?

  Czym jest Semstart? To agencja w której pracują ludzie z dużym doświadczeniem w promocji firm w internecie. Od wielu lat wspólnie pracujemy nad sprawnymi działaniami reklamowymi.

  Pomagamy firmom z różnych obszarów – pozycjonujemy sklepy e-commerce, firmy usługowe czy lokalne biznesy.

  SemStart to doświadczone osoby. Doskonale znają techniki marketingu firm w internecie. Skutecznie wykorzystują wiele kanałów, takie jak kampanie Google Ads, SEO, reklamy Facebook i wiele innych.

  4 POWODY DLACZEGO

  • zestawy startowe dla firm
  • mała, butikowa firma marketingowa
  • korzystne ceny
  • bezpośredni kontakt ze specjalistą pracującym przy projekcie

  Jak działa prowadzenie reklam Adwords?

  Przygotowanie kampanii wiąże się z podjęciem decyzji, jakie są cele kampanii reklamowej. Cele mogą obejmować, kiedy uruchomić reklamę, jakie reklamy uruchomić, ile to będzie kosztować i jak długo będzie trwać. Ten proces podejmowania decyzji jest bardzo umiejętne, ponieważ istnieje wiele czynników, które muszą być brane pod uwagę i ważone w stosunku do siebie, aby proces decyzyjny ma sens. Można określić, na przykład, że celem reklamy jest zwiększenie świadomości w ciągu 6 tygodni z budżetu 5K , lub zwiększenie konwersji na swojej stronie internetowej z 50 zł za dzień.

  Czy jest konsulting w zakresie marketingu internetowego?

  Marketing sklepu to nie tylko pozycje w wyszukiwarkach. Liczą się przede wszystkim wyniki finansowe, czyli sprzedaż – jeśli rośnie, to można poszerzyć marketing i dlatego tak ważne jest, aby zadbać o dobrą optymalizację również dla swojego biznesu! Oferujemy usługi doradcze, które również pomagają rozwiązywać problemy związane ze sprzedażą. Będziemy pracować z Tobą nad kwestiami UX, takimi jak optymalizacja kart produktów i poszczególnych kroków zakupowych – wszystko to ma wpływ na to, jak efektywnie Twoja strona lub aplikacja będzie działać, gdy ktoś wciśnie przycisk kupna przy kasie!

  Czy można prowadzić działania reklamowe w internecie z małym budżetem?

  Prowadzenie działań reklamowych z małych budżetów jest możliwe. W rzeczywistości, wiele firm, które są reklamy online tylko mają mniejsze budżety do pracy. Z wielu narzędzi przeznaczonych do zbierania leadów i konwersji perspektyw na klientów przy niskich kosztach dostępnych, to może być warte wysiłku dla Twojej firmy, aby uruchomić ograniczony czas próby w próbie jako odkrycie, czy takie kampanie może pan out dla Ciebie. Zwykle ograniczenia budżetowe nie muszą uniemożliwiać działań marketingowych, ale wymagają starannego planowania, jeśli mają one odnieść sukces.

  Jeśli mam mniejszy budżet, możecie nadal pomóc w pozycjonowaniu strony?

  Tak. Staramy się zawsze dostarczać naszym klientom najlepszą i najskuteczniejszą ofertę. Działamy w branży marketingu internetowego, więc częścią naszej pracy jest pomoc w stworzeniu udanej strony internetowej! Wiele firm oferuje usługi pozycjonowania stron internetowych, ale w przeciwieństwie do nich, my bierzemy pod uwagę Państwa budżet podczas przygotowywania planu, aby zmaksymalizować jego potencjalny ROI (zwrot z inwestycji). Ostatecznie uzyskanie wysokiej pozycji stron internetowych w SERP (Search Engine Rankings Page) jest inwestycją, która musi być ściśle monitorowana i dobrze zarządzana.

  Czy pomagacie ułożyć odpowiednią strategię działań marketingowych?

  Marketing jest kluczowym elementem sukcesu Twojego sklepu, ale ważne jest również to, jak go prowadzisz i jakimi kanałami. Bardzo ważne jest, aby właściciel miał ogólny plan strategii marketingowej, dzięki czemu będzie mógł mądrze inwestować w to, które taktyki sprawdzą się najlepiej w zależności od ograniczeń budżetowych. Z naszego doświadczenia w LSA Marketing Solutions wynika, że łączenie płatnych mediów z influencerami lub twórcami treści często daje lepsze rezultaty niż poleganie wyłącznie na jednej metodzie – zwłaszcza jeśli zasoby takie jak czas i pieniądze są ograniczone, jak większość małych firm powie Ci!

  Świdnica – więcej o mieście i potencjale na rozwój firmy w regionie

  Liczba mieszkańców 56 803
  Powierzchnia miasta 21,8 km²
  Gęstość zaludnienia 2 633,7 osób/km²
  data założenia/prawa miejskie 1267
  numer kierunkowy (+48) 74
  tablice rejestracyjne DSW

  Świdnica jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 56 803, z czego 52,8% stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 7,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,3 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy Świdnicy zawarli w 2019 roku 251 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.29,3% mieszkańców Świdnicy jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.Świdnica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -315. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,52 na 1000 mieszkańców Świdnicy. W 2019 roku urodziło się 433 dzieci, w tym 55,7% dziewczynek i 44,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 336 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.W 2018 roku 43,8% zgonów w Świdnicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,6% zgonów w Świdnicy były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Świdnicy przypada 13.11 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.W 2019 roku zarejestrowano 491 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 728 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Świdnicy -237. W tym samym roku 35 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 33 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.57,9% mieszkańców Świdnicy jest w wieku produkcyjnym, 15,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

  Świdnica – pozycjonowanie lokalne oraz działania reklamowe

  W przypadku marketingu nakierowanego na rynek lokalny często sprzedawane są usługi i towary. Im zamożniejsi mieszkańcy, tym łatwiej można rozwinąć biznes z pomocą SEO i kampanii reklamowych:

  W Świdnicy na 1000 mieszkańców pracuje 329osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 49,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,8% mężczyźni.Bezrobocie rejestrowane w Świdnicy wynosiło w 2019 roku 4,6% (5,1% wśród kobiet i 4,2% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Świdnicy wynosiło 4 427,25 PLN, co odpowiada 91.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Świdnicy 2 766 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 4 171 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 405.11,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Świdnicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 47,5% w przemyśle i budownictwie, a 13,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

  Poniżej podział zatrudnienia według sektorów:

  Wykres niżej przedstawia procentowy podział wykształcenia:

  B2B – firmy w regionie

  W Świdnicy w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 8 483 podmioty gospodarki narodowej, z czego 4 988 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 477 nowych podmiotów, a 413 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (807) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (477) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (953) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (413) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Świdnicy najwięcej (822) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 182) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.0,5% (41) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,4% (1 643) podmiotów, a 80,1% (6 799) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Świdnicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.1%) oraz Budownictwo (14.0%).

  Poniżej procentowy podział wg. rodzajów spółek:

  Poniżej przeważające działalności firm:

  Rynek nieruchomości

  W 2019 roku w Świdnicy oddano do użytku 103 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,81 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Świdnicy to 24 437 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 426 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.87,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 12,6% na cele indywidualne.Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Świdnicy to 3,27 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Świdnicy to 77,00 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,22% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,22% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,58% mieszkań posiada łazienkę, 77,22% korzysta z centralnego ogrzewania, a 93,76% z gazu sieciowego.

  Turystyka i komunikacja w regionie

  Według danych GUS z 2019 roku w Świdnicy znajdowało się 5 hoteli (1 ★★★★, 4 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  domy wycieczkowe: 1

  szkolne schroniska młodzieżowe: 1

  ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1

  kempingi: 1 (całoroczne: 0)

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  pochylnia wjazdowa: 3

  drzwi automatycznie otwierane: 2

  winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4

  parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 738)
  z nagłośnieniem: 3

  z projektorem multimedialnym: 5

  z obsługą techniczną: 3

  z ekranem: 6

  z flipchartem (tablica suchościeralna): 5

  z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3

  z siecią WiFi na terenie obiektu: 8

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Świdnicy w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów – począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.

  Atrakcje w regionie

  Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Świdnicy znajduje się 146 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.

  Zespół sakralny i sepulkralny Świdnica – Katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennikadnia 2017-03-15


  dolnośląskie – inne miejscowości

  pozycjonowanie stron Bielawa, pozycjonowanie stron Bolesławiec, pozycjonowanie stron Dzierżoniów, pozycjonowanie stron Kamienna Góra, pozycjonowanie stron Karpacz, pozycjonowanie stron Kłodzko, pozycjonowanie stron Lubań, pozycjonowanie stron Lubin, pozycjonowanie stron Oława, pozycjonowanie stron Polkowice, pozycjonowanie stron Strzelin, pozycjonowanie stron Świdnica, pozycjonowanie stron Szklarska Poręba, pozycjonowanie stron Trzebnica, pozycjonowanie stron Twardogóra, pozycjonowanie stron Ząbkowice Śląskie, pozycjonowanie stron Zgorzelec

  źródło danych o miejscowościach: polskawliczbach.pl