Żywiec – pozycjonowanie stron, reklama


Przedstawiamy ofertę na skuteczny marketing dla Twojej firmy, w tym:

W ofercie mamy też kompleksowe pakiety.  DLACZEGO MY?

  Semstart to agencja gdzie pracują marketerzy z dużym bagażem doświadczeń w promocji firm w internecie. Od 5 lat razem pracujemy nad bezpiecznymi działaniami reklamowymi.

  Pomagamy firmom z różnych branż – pozycjonujemy sklepy internetowe, firmy usługowe czy lokalne biznesy.

  SemStart to doświadczone osoby. Doskonale znają techniki marketingu firm w internecie. Skutecznie wykorzystują wiele kanałów, takie jak kampanie Google Ads, SEO, reklamy FB i inne.

  4 POWODY DLACZEGO

  • zestawy startowe dla firm
  • nastawienie na wyniki
  • prowadzimy pozycjonowanie dla firm z wielu nisz
  • rzetelne wykonanie usługi

  Skąd wiedzieć jakie wyniki osiąga kampania reklamowa?

  Wiesz, kiedy warto wydać więcej na reklamy, a kiedy nie warto? Jesteśmy tu dla Ciebie. Nasza firma pracuje jako przedłużenie Twojego zespołu marketingowego, więc możemy dostarczyć miesięczne raporty, które będą śledzić, co wymaga poprawy i ile budżetu należy przeznaczyć, aby zmaksymalizować wyniki.

  Jeśli mam mniejszy budżet, możecie mi pomóc w pozycjonowaniu strony?

  Tak. Staramy się zawsze dostarczać naszym klientom najlepszą i najskuteczniejszą ofertę. Działamy w branży marketingu internetowego, więc częścią naszej pracy jest pomoc w stworzeniu udanej strony internetowej! Wiele firm oferuje usługi pozycjonowania stron internetowych, ale w przeciwieństwie do nich, my bierzemy pod uwagę Państwa budżet podczas przygotowywania planu, aby zmaksymalizować jego potencjalny ROI (zwrot z inwestycji). Ostatecznie uzyskanie wysokiej pozycji stron internetowych w SERP (Search Engine Rankings Page) jest inwestycją, która musi być ściśle monitorowana i dobrze zarządzana.

  Na czym polega prowadzenie reklam Google Ads?

  Ciągłe śledzenie analizy wartości cost-per-click, współczynnika konwersji i objętości wyszukiwania dla słów kluczowych. Powinieneś dążyć do osiągnięcia maksymalnej wydajności dla Twojego budżetu przy możliwie najniższych kosztach reklamy. Przygotowanie kampanii Adwords zajmuje dużo czasu, zanim zostanie ona włączona i wysłana w przestrzeń internetową. Często lepiej jest robić to partiami, ponieważ każda sekunda się liczy, gdy masz do czynienia z kampaniami online: testuj kampanie Adwords przed ich uruchomieniem i starannie planuj każde uruchomienie, aby zmaksymalizować skuteczność kampanii. Istnieją dwa główne sposoby zarządzania kampanią reklamową po jej aktywacji – albo zarządzanie w locie (łatwiejsza metoda), albo wdrażanie automatycznych strategii przetargowych z platformy Google Ads (bardziej skomplikowane, ale potencjalnie bardziej lukratywne).

  Jakie są etapy pozycjonowania sklepu?

  Założenie sklepu internetowego to proces, który wymaga współpracy obu stron. Praca ta składa się z kilku etapów, które można podzielić na: rozmowę i ustalenie celów z klientem; przeprowadzenie audytu technicznego w celu znalezienia optymalizacji dla jego sklepu (rekomendowanie zmian, np. jakie produkty powinny pojawiać się jako pierwsze na stronach wyszukiwania); wprowadzenie tych usprawnień z zachowaniem najlepszych praktyk, dzięki czemu uzyskuje się efekty w postaci zwiększonego ruchu na stronie czy widoczności dla klientów.

  Czy konkurencja w internecie nie jest za duża na rozwój firmy?

  Tak, możliwe jest rozpoczęcie nowego biznesu z wykorzystaniem Internetu. Jedną z głównych zalet handlu elektronicznego dla przedsiębiorcy jest to, że niskie koszty ogólne związane z zakupami online oznaczają, że jest mniej powodów, dla których klienci mogą zabrać swoje pieniądze gdzie indziej i kupić u konkurencji. Tak więc nie tylko można zaangażować się w bardziej bezpośredni marketing, wysyłając spersonalizowane wiadomości bezpośrednio przez e-mail w sposób efektywny kosztowo, ale także mają dostęp do narzędzi, takich jak serwisy społecznościowe, takie jak Facebook i Instagram.

  Żywiec – więcej o mieście i potencjale na rozwój firmy w regionie

  Liczba mieszkańców 31 091
  Powierzchnia miasta 50,5 km²
  Gęstość zaludnienia 621,1 osób/km²
  data założenia/prawa miejskie
  numer kierunkowy (+48) 33
  tablice rejestracyjne SZY

  Żywiec jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 31 091, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 2,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy Żywca zawarli w 2019 roku 153 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.31,0% mieszkańców Żywca jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 2,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.Żywiec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -157. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,03 na 1000 mieszkańców Żywca. W 2019 roku urodziło się 251 dzieci, w tym 47,0% dziewczynek i 53,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.W 2018 roku 50,2% zgonów w Żywcu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,7% zgonów w Żywcu były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Żywca przypada 13.08 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.W 2019 roku zarejestrowano 231 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 387 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Żywca -156. W tym samym roku 23 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 50 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -27.59,0% mieszkańców Żywca jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

  Żywiec – pozycjonowanie lokalne oraz działania reklamowe

  W działaniach marketingowych w danym obszarze często sprzedawane są usługi i towary. Im wyższe zarobki, tym szybciej można rozwijać firmę z wykorzystaniem SEO i reklam:

  W Żywcu na 1000 mieszkańców pracuje 505osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 55,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,5% mężczyźni.Bezrobocie rejestrowane w Żywcu wynosiło w 2019 roku 5,6% (6,1% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Żywcu wynosiło 4 577,28 PLN, co odpowiada 94.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Żywca 2 014 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 7 834 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 5 820.22,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Żywca pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,6% w przemyśle i budownictwie, a 13,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

  Tak wygląda wykres zatrudnienia według branż:

  Poniżej procentowy podział wykształcenia:

  B2B – firmy w regionie

  W Żywcu w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 042 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 786 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 306 nowych podmiotów, a 177 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (396) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (253) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (603) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (177) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Żywcu najwięcej (429) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 825) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.0,7% (27) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,4% (905) podmiotów, a 76,9% (3 110) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Żywcu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.7%) oraz Budownictwo (14.8%).

  Na wykresie niżej procentowy podział wg. rodzajów spółek:

  Wykres niżej przedstawia przeważające działalności firm:

  Rynek nieruchomości

  W 2019 roku w Żywcu oddano do użytku 60 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,93 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Żywcu to 11 867 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 378 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.93,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 6,7% na sprzedaż lub wynajem.Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Żywcu to 5,42 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Żywcu to 152,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,41% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,65% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,20% mieszkań posiada łazienkę, 87,11% korzysta z centralnego ogrzewania, a 10,99% z gazu sieciowego.

  Turystyka i komunikacja w regionie

  Według danych GUS z 2019 roku w Żywcu znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  schroniska: 1

  szkolne schroniska młodzieżowe: 1

  hostele: 2

  zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  pochylnia wjazdowa: 2

  parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 170)
  z nagłośnieniem: 2

  z projektorem multimedialnym: 3

  z ekranem: 2

  z flipchartem (tablica suchościeralna): 2

  z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2

  z siecią WiFi na terenie obiektu: 3

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Żywcu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów – począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.

  Atrakcje w regionie

  Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Żywca znajduje się 76 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.

  Zespół – pałac z 1712 r.dnia 1947-05-17, wykaz dokumentów: 350 z 1947-05-17; A-486 z 1987-02-25; A-487 z 1987-02-26; A-488 z 1987-02-26; A-489 z 1987-02-26


  śląskie – inne miejscowości

  pozycjonowanie stron Będzin, pozycjonowanie stron Cieszyn, pozycjonowanie stron Czechowice-Dziedzice, pozycjonowanie stron Czeladź, pozycjonowanie stron Imielin, pozycjonowanie stron Knurów, Lubliniec, pozycjonowanie stron Mikołów, pozycjonowanie stron Myszków, pozycjonowanie stron Orzesze, pozycjonowanie stron Pszczyna, pozycjonowanie stron Racibórz, pozycjonowanie stron Radlin, pozycjonowanie stron Radzionków, pozycjonowanie stron Rydułtowy, pozycjonowanie stron Siewierz, pozycjonowanie stron Skoczów, pozycjonowanie stron Tarnowskie Góry, pozycjonowanie stron Ustroń, pozycjonowanie stron Wisła, pozycjonowanie stron Wodzisław Śląski, pozycjonowanie stron Zawiercie, pozycjonowanie stron Żywiec

  źródło danych o miejscowościach: polskawliczbach.pl