Infografika – co to jest, jak działa

Sposób przekazywania wiedzy wykorzystujący formę graficzną. Bardzo często ma formę wykresu lub innych danych liczbowych z czytelnym komentarzem po boku lub u dołu. Infografiki posiłkują się mapami, tabelami, punktowaniem, często w uproszczonej wersji, a wszystko okrasza odpowiednia kolorystyka, krój pisma, dodatkowe rysunki oraz ogólna estetyka całości. Zazwyczaj przekazuje wyłącznie najistotniejsze elementy danego zagadnienia, ponieważ ma głównie za zadanie przyciągnąć oko i wyjaśnić każde, nawet bardzo trudne zagadnienie w przystępny sposób.

Jakie są korzyści używania odpowiednich infografik?

Infografika potrzebuje przede wszystkim znacznie mniejszego skupienia uwagi niż ściana tekstu, a zatem wpływa na łatwość przyswajania informacji. Sprzyja także szybszemu zdobywania wiedzy, a jak wiadomo to szczególnie pożądana cecha każdego materiału informacyjnemu. Najczęściej pozwala też na lepsze zapamiętanie, ponieważ większość osób to wzrokowcy i w ich pamięci łatwiej zapisze się skojarzenie zagadnienia z konkretnym obrazem. Skrótowe wypunktowanie najważniejszych aspektów danej rzeczy zachęca ponadto do zdobywania wiedzy na własną rękę.

Inne hasła w słowniku:

F

G

H

I

K

L

M