Radomsko – pozycjonowanie stron, reklama


Przedstawiamy ofertę na skuteczny marketing dla Twojej firmy, w tym:

W ofercie mamy też kompleksowe pakiety.







  DLACZEGO MY?

  Semstart to agencja gdzie pracują ludzie z dużym doświadczeniem w promocji firm w internecie. Od wielu lat razem pracujemy nad skutecznymi działaniami marketingowymi.

  Pomagamy przedsiębiorstwom z różnych branż – pozycjonujemy sklepy internetowe, firmy usługowe czy lokalne firmy.

  SemStart to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Doskonale znają tajniki marketingu firm w internecie. Skutecznie wykorzystują wiele kanałów, jak kampanie Google Ads, pozycjonowanie, reklamy Facebook i inne.

  4 POWODY DLACZEGO

  • pomagamy budować twój biznes
  • rzetelne wykonanie usługi
  • mała, butikowa firma marketingowa
  • przystępne umowy bez długich zobowiązań czasu trwania

  Skąd wiedzieć jakie wyniki osiąga kampania reklamowa?

  Co miesiąc przygotowujemy przejrzysty raport z działań i wyników kampanii reklamowych. Dodatkowo pomagamy Ci na samym początku w prawidłowej konfiguracji modułu ecommerce w Google Analytics, tak abyś miał dane, na podstawie których możesz podejmować decyzje o zwiększaniu budżetów reklamowych i zawieszaniu konkretnych kampanii.

  Jeśli mam dość ograniczony budżet, możecie nadal pomóc w pozycjonowaniu strony?

  Tak. Staramy się zawsze dostarczać naszym klientom najlepszą i najskuteczniejszą ofertę. Działamy w branży marketingu internetowego, więc częścią naszej pracy jest pomoc w stworzeniu udanej strony internetowej! Wiele firm oferuje usługi pozycjonowania stron internetowych, ale w przeciwieństwie do nich, my bierzemy pod uwagę Państwa budżet podczas przygotowywania planu, aby zmaksymalizować jego potencjalny ROI (zwrot z inwestycji). Ostatecznie uzyskanie wysokiej pozycji stron internetowych w SERP (Search Engine Rankings Page) jest inwestycją, która musi być ściśle monitorowana i dobrze zarządzana.

  Czy pomagacie ułożyć odpowiednią strategię działań marketingowych?

  Marketing sklepu to nie tylko pozycjonowanie. Należy opracować strategię, która będzie obejmowała wiele różnych kanałów pozyskiwania ruchu i klientów, takich jak media społecznościowe czy e-mail. Właściciel nie musi wdrażać ich wszystkich od początku, większość wdrażana jest etapami, gdy pojawiają się większe środki na kampanie reklamowe typu Google Adwords czy Facebook Ads. Z naszych obserwacji wynika, że łączenie metod płatnych z bezpłatnymi może zwiększyć liczbę wyświetleń u klientów nawet o 50%.

  Czy jest konsulting w zakresie marketingu internetowego?

  Marketing sklepu to nie tylko pozycje w wyszukiwarkach. Liczą się przede wszystkim wyniki finansowe, czyli sprzedaż – jeśli rośnie, to można poszerzyć marketing i dlatego tak ważne jest, aby zadbać o dobrą optymalizację również dla swojego biznesu! Oferujemy usługi doradcze, które również pomagają rozwiązywać problemy związane ze sprzedażą. Będziemy pracować z Tobą nad kwestiami UX, takimi jak optymalizacja kart produktów i poszczególnych kroków zakupowych – wszystko to ma wpływ na to, jak efektywnie Twoja strona lub aplikacja będzie działać, gdy ktoś wciśnie przycisk kupna przy kasie!

  Jak wygląda pozycjonowanie sklepu w praktyce?

  Aby mieć pewność, że Twój sklep internetowy będzie widoczny dla jak największej liczby osób, ważne jest, abyś wiedział, jak przebiega proces pozycjonowania sklepu internetowego. Pierwszym krokiem jest spotkanie z obiema zainteresowanymi stronami, podczas którego ustalane są cele i plany działania (informacje o kategoriach, produktach, dotychczasowych działaniach). Następnie przeprowadzany jest audyt techniczny, a konkretnie zalecenia optymalizacyjne dotyczące tego, co należy zmienić na stronie, aby w ten sposób zwiększyć ruch na stronie.

  Radomsko – więcej o mieście i potencjale na rozwój firmy w regionie

  Liczba mieszkańców 45 843
  Powierzchnia miasta 51,4 km²
  Gęstość zaludnienia 896,1 osób/km²
  data założenia/prawa miejskie 1266
  numer kierunkowy (+48) 44
  tablice rejestracyjne ERA

  Radomsko jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 45 843, z czego 52,8% stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 7,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy Radomska zawarli w 2019 roku 191 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.26,5% mieszkańców Radomska jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 4,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,5% to wdowy/wdowcy.Radomsko ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -197. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,29 na 1000 mieszkańców Radomska. W 2019 roku urodziło się 354 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 362 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,69 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.W 2018 roku 44,3% zgonów w Radomsku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,7% zgonów w Radomsku były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Radomska przypada 12 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.W 2019 roku zarejestrowano 318 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 459 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Radomska -141. W tym samym roku 27 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 18 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 9.58,8% mieszkańców Radomska jest w wieku produkcyjnym, 15,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

  Radomsko – pozycjonowanie lokalne oraz działania reklamowe

  W przypadku marketingu nakierowanego na rynek lokalny często przeważają firmy świadczące usługi. Im wyższe zarobki, tym szybciej można rozwijać firmę z wykorzystaniem SEO i kampanii reklamowych:

  W Radomsku na 1000 mieszkańców pracuje 322osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 46,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,0% mężczyźni.Bezrobocie rejestrowane w Radomsku wynosiło w 2019 roku 5,4% (6,7% wśród kobiet i 4,2% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radomsku wynosiło 3 631,65 PLN, co odpowiada 75.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Radomska 1 591 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 349 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 758.29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Radomska pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,4% w przemyśle i budownictwie, a 16,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

  Poniżej podział zatrudnienia według branż:

  Poniżej podział wykształcenia mieszkańców:

  B2B – firmy w regionie

  W Radomsku w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 855 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 765 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 356 nowych podmiotów, a 244 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (585) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (356) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (529) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (244) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Radomsku najwięcej (308) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 647) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.1,1% (53) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,1% (1 220) podmiotów, a 73,8% (3 582) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Radomsku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.7%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (16.2%).

  Poniżej liczba zarejestrowanych spółek:

  Wykres niżej przedstawia rodzaje działalności firm:

  Rynek nieruchomości

  W 2019 roku w Radomsku oddano do użytku 177 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,86 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Radomsku to 19 073 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 414 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz większa od średniej dla całej Polski.41,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 40,7% na sprzedaż lub wynajem, 18,1% jako lokale społeczne czynszowe.Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Radomsku to 4,01 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Radomsku to 92,40 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,87% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,27% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,25% mieszkań posiada łazienkę, 81,32% korzysta z centralnego ogrzewania, a 48,93% z gazu sieciowego.

  Turystyka i komunikacja w regionie

  Według danych GUS z 2019 roku w Radomsku znajdowały się 4 hotele (3 ★★★, 1 ★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  szkolne schroniska młodzieżowe: 1

  pokoje gościnne: 1

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  pochylnia wjazdowa: 3

  drzwi automatycznie otwierane: 1

  winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1

  parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 750)
  z nagłośnieniem: 4

  z projektorem multimedialnym: 3

  z zestawem do wideokonferencji: 2

  z obsługą techniczną: 4

  z ekranem: 4

  z flipchartem (tablica suchościeralna): 4

  z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3

  z siecią WiFi na terenie obiektu: 5

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Radomsku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów – począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.

  Atrakcje w regionie

  Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Radomska znajduje się 17 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.

  Klasztor z 1631 – 1728 (ul. Narutowicza 3)dnia 1949-03-29, wykaz dokumentów: 222-X-32 z 1949-03-29; 744 z 1967-12-27


  łódzkie – inne miejscowości

  pozycjonowanie stron Aleksandrów łódzki, pozycjonowanie stron Bełchatów, pozycjonowanie stron Konstantynów Łódzki, pozycjonowanie stron Kutno, pozycjonowanie stron Łęczyca, pozycjonowanie stron Łowicz, pozycjonowanie stron Pabianice, pozycjonowanie stron Radomsko, pozycjonowanie stron Rawa mazowiecka, pozycjonowanie stron Sieradz, pozycjonowanie stron Tomaszów Mazowiecki, pozycjonowanie stron Wieluń, pozycjonowanie stron Zduńska Wola, pozycjonowanie stron Zgierz

  źródło danych o miejscowościach: polskawliczbach.pl