Żary – pozycjonowanie stron, reklama


Przedstawiamy ofertę na skuteczny marketing dla Twojej firmy, w tym:

W ofercie mamy też kompleksowe pakiety.  DLACZEGO MY?

  Semstart to firma w której pracują marketerzy z dużym doświadczeniem w branży marketingu internetowego. Od wielu lat wspólnie pracujemy nad skutecznymi działaniami pozycjonerskimi.

  Pomagamy przedsiębiorstwom z różnych nisz – pozycjonujemy sklepy e-commerce, apteki czy lokalne biznesy.

  SemStart to doświadczone osoby. Doskonale znają tajniki marketingu firm w internecie. Z powodzeniem wykorzystują wiele kanałów, jak kampanie Google Ads, SEO, reklamy na Facebooku i inne.

  4 POWODY DLACZEGO

  • pomagamy budować twój biznes
  • solidne wykonanie usługi
  • korzystne ceny
  • prowadzimy marketing dla firm z różnych branż

  Czy prowadzicie kampanie reklamowe dla firm z małym budżetem?

  Jest możliwe, aby prowadzić działalność reklamową online z małym budżetem, ale może to wymagać więcej wysiłku ze strony reklamodawcy, aby tak się stało. Kwota środków finansowych dostępnych dla kampanii reklamowej będzie w dużej mierze dyktować, jaki rodzaj wyników reklamodawcy mogą oczekiwać od swoich wysiłków. Ważne jest, aby uznać, że nawet małe kwoty pieniędzy mogą być inwestowane strategicznie do produkcji skutecznych wyników w zakresie całkowitych numerów osiągniętych i konwersji osiągniętych.

  Czy pomagacie ułożyć odpowiednią strategię działań marketingowych?

  Marketing sklepu to nie tylko pozycjonowanie. Należy opracować strategię, która będzie obejmowała wiele różnych kanałów pozyskiwania ruchu i klientów, takich jak media społecznościowe czy e-mail. Właściciel nie musi wdrażać ich wszystkich od początku, większość wdrażana jest etapami, gdy pojawiają się większe środki na kampanie reklamowe typu Google Adwords czy Facebook Ads. Z naszych obserwacji wynika, że łączenie metod płatnych z bezpłatnymi może zwiększyć liczbę wyświetleń u klientów nawet o 50%.

  Czy jest konsulting w zakresie marketingu internetowego?

  Właściciel sklepu internetowego może spędzić wiele godzin na doskonaleniu swojego rankingu w wyszukiwarkach, ale jeśli nie ma klientów, którzy mogliby przekształcić się w sprzedaż, to wszystko na nic. Dlatego właśnie firma musi skupić się nie tylko na rankingach SEO, ale także na wynikach finansowych, które z nich wynikają: Kiedy Twoja firma może zwiększyć swoje dochody, możesz zainwestować w lepsze taktyki marketingowe, takie jak doradztwo lub kampanie reklamowe.

  Czy piszecie treści na stronę w ramach działań SEO?

  Pomagamy naszym klientom w zakresie usług SEO i często zajmujemy się również ich potrzebami w zakresie treści. Oferujemy pełną linię usług SEO, w tym projektowanie i tworzenie stron internetowych na zamówienie, aby sprostać wymaganiom wizerunkowym Twojej firmy; architekturę strony, aby sprostać zarówno obecnym oczekiwaniom klientów, jak i przyszłościowym inwestycjom w technologię za wszelką cenę; badania słów kluczowych, które dadzą Ci cenny wgląd w to, czego ludzie szukają w Google, dzięki czemu będziemy mogli umieścić te frazy tuż przed nimi, gdzie będą mogli je łatwo znaleźć – tak jak Twoje!

  Jak sprawdzić wyniki kampanii?

  Co miesiąc przygotowujemy przejrzysty raport z działań i wyników kampanii reklamowych. Dodatkowo pomagamy Ci na samym początku w prawidłowej konfiguracji modułu ecommerce w Google Analytics, tak abyś miał dane, na podstawie których możesz podejmować decyzje o zwiększaniu budżetów reklamowych i zawieszaniu konkretnych kampanii.

  Żary – więcej o mieście i potencjale na rozwój firmy w regionie

  Liczba mieszkańców 37 304
  Powierzchnia miasta 33,5 km²
  Gęstość zaludnienia 1 125,2 osób/km²
  data założenia/prawa miejskie 1260
  numer kierunkowy (+48) 68
  tablice rejestracyjne FZA

  Żary jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 37 304, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 5,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy Żar zawarli w 2019 roku 150 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.30,4% mieszkańców Żar jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 6,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.Żary ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -129. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,44 na 1000 mieszkańców Żar. W 2019 roku urodziło się 311 dzieci, w tym 44,1% dziewczynek i 55,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 328 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,69 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.W 2018 roku 37,9% zgonów w Żarach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,9% zgonów w Żarach były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Żar przypada 11.73 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa lubuskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.W 2019 roku zarejestrowano 240 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 513 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Żar -273. W tym samym roku 20 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.59,0% mieszkańców Żar jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

  Żary – pozycjonowanie lokalne oraz działania reklamowe

  W przypadku marketingu nakierowanego na rynek lokalny zazwyczaj przeważają firmy usługowe. Im zamożniejsi mieszkańcy, tym łatwiej można budować biznes z wykorzystaniem SEO i reklam:

  W Żarach na 1000 mieszkańców pracuje 328osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 48,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,9% mężczyźni.Bezrobocie rejestrowane w Żarach wynosiło w 2019 roku 3,0% (3,8% wśród kobiet i 2,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Żarach wynosiło 4 426,69 PLN, co odpowiada 91.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Żar 867 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 3 202 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 2 335.14,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Żar pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,0% w przemyśle i budownictwie, a 17,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

  Tak przedstawia się podział zatrudnienia wg. branż:

  Poniżej ile mieszkańców ma wykształcenie średnie i wyższe:

  B2B – firmy w regionie

  W Żarach w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 482 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 984 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 331 nowych podmiotów, a 204 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (433) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (274) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (577) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (204) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Żarach najwięcej (335) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 300) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.0,6% (27) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,1% (856) podmiotów, a 80,3% (3 599) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Żarach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.9%) oraz Budownictwo (17.3%).

  Na wykresie niżej liczba zarejestrowanych spółek:

  Wykres niżej przedstawia procentowy podział rodzajów działalności firm:

  Rynek nieruchomości

  W 2019 roku w Żarach oddano do użytku 44 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,18 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Żarach to 15 224 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 404 mieszkania. Jest to wartość większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.72,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 27,3% na sprzedaż lub wynajem.Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Żarach to 4,98 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Żarach to 118,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,39% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,18% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,83% mieszkań posiada łazienkę, 79,74% korzysta z centralnego ogrzewania, a 86,46% z gazu sieciowego.

  Turystyka i komunikacja w regionie

  Według danych GUS z 2019 roku w Żarach znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:inne obiekty hotelowe: 2

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  pochylnia wjazdowa: 1

  winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 170)
  z nagłośnieniem: 2

  z projektorem multimedialnym: 2

  z zestawem do wideokonferencji: 1

  z obsługą techniczną: 1

  z ekranem: 2

  z flipchartem (tablica suchościeralna): 2

  z siecią WiFi na terenie obiektu: 4

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Żarach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów – począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.

  Atrakcje w regionie

  Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Żar znajduje się 222 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.

  Kamienica z XIX w.dnia 1958-07-23, wykaz dokumentów: 123 z 1958-07-23


  lubuskie – inne miejscowości

  pozycjonowanie stron Kostrzyn nad Odrą, pozycjonowanie stron Międzyrzecz, pozycjonowanie stron Nowa Sól, pozycjonowanie stron Żagań, pozycjonowanie stron Żary

  źródło danych o miejscowościach: polskawliczbach.pl