Gostyń – pozycjonowanie stron, reklama


Przedstawiamy ofertę na skuteczny marketing dla Twojej firmy, w tym:

W ofercie mamy też kompleksowe pakiety.  DLACZEGO MY?

  Czym jest Semstart? To firma gdzie pracują ludzie z wieloletnim bagażem doświadczeń w promocji firm w internecie. Od 5 lat razem pracujemy nad bezpiecznymi działaniami reklamowymi.

  Pomagamy przedsiębiorstwom z różnych nisz – pozycjonujemy sklepy e-commerce, apteki czy lokalne biznesy.

  SemStart to doświadczone osoby. Doskonale znają tajniki marketingu firm w internecie. Z powodzeniem wykorzystują wiele kanałów, takie jak kampanie Google AdWords, pozycjonowanie, reklamy na Facebooku i inne.

  4 POWODY DLACZEGO

  • solidne wykonanie usługi
  • bezpośredni kontakt ze specjalistą obsługującym projekt
  • zestawy startowe dla firm
  • niewielka, butikowa agencja

  Skąd wiedzieć jakie wyniki osiąga kampania reklamowa?

  Wiesz, kiedy warto wydać więcej na reklamy, a kiedy nie warto? Jesteśmy tu dla Ciebie. Nasza firma pracuje jako przedłużenie Twojego zespołu marketingowego, więc możemy dostarczyć miesięczne raporty, które będą śledzić, co wymaga poprawy i ile budżetu należy przeznaczyć, aby zmaksymalizować wyniki.

  Czy prowadzicie kampanie reklamowe dla firm z małym budżetem?

  Prowadzenie działań reklamowych z małych budżetów jest możliwe. W rzeczywistości, wiele firm, które są reklamy online tylko mają mniejsze budżety do pracy. Z wielu narzędzi przeznaczonych do zbierania leadów i konwersji perspektyw na klientów przy niskich kosztach dostępnych, to może być warte wysiłku dla Twojej firmy, aby uruchomić ograniczony czas próby w próbie jako odkrycie, czy takie kampanie może pan out dla Ciebie. Zwykle ograniczenia budżetowe nie muszą uniemożliwiać działań marketingowych, ale wymagają starannego planowania, jeśli mają one odnieść sukces.

  Czy tworzycie content na stronę w ramach działań SEO?

  Aby uplasować się w SERPach, potrzebujesz zarówno dobrego planu SEO, jak i wysokiej jakości treści. Możemy w tym pomóc! Jesteśmy profesjonalistami w tworzeniu wysokiej jakości treści dla Twojej witryny, aby poprawić jej widoczność w wyszukiwarkach takich jak Google czy Yahoo! Obejmuje to również robienie wspaniałych zdjęć przy użyciu profesjonalnego sprzętu, które wyróżnią Twoją stronę z tłumu innych stron walczących o ruch.

  Czy pomagacie ułożyć odpowiednią strategię działań marketingowych?

  Właściciel sklepu powinien mieć zorganizowaną strategię pozyskiwania klientów. Może to obejmować pozyskiwanie ruchu z wielu kanałów, a jest ich wiele do wykorzystania. Na początku działalności pomagamy w stworzeniu takiego planu, nie wszystko musi być realizowane od razu! Najczęściej najlepszym sposobem jest łączenie kampanii płatnych z darmowymi. Z naszych obserwacji wynika, że to poprowadzi Twój biznes w dobrym kierunku: prosto do sukcesu!

  Na czym polega prowadzenie reklam Google Ads?

  Przygotowanie kampanii wiąże się z podjęciem decyzji, jakie są cele kampanii reklamowej. Cele mogą obejmować, kiedy uruchomić reklamę, jakie reklamy uruchomić, ile to będzie kosztować i jak długo będzie trwać. Ten proces podejmowania decyzji jest bardzo umiejętne, ponieważ istnieje wiele czynników, które muszą być brane pod uwagę i ważone w stosunku do siebie, aby proces decyzyjny ma sens. Można określić, na przykład, że celem reklamy jest zwiększenie świadomości w ciągu 6 tygodni z budżetu 5K , lub zwiększenie konwersji na swojej stronie internetowej z 50 zł za dzień.

  Gostyń – więcej o mieście i potencjale na rozwój firmy w regionie

  Liczba mieszkańców 20 296
  Powierzchnia miasta 11,1 km²
  Gęstość zaludnienia 1 820,7 osób/km²
  data założenia/prawa miejskie 1278
  numer kierunkowy (+48) 65
  tablice rejestracyjne PGS

  Gostyń jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 20 296, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 2,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy Gostynia zawarli w 2019 roku 104 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.30,2% mieszkańców Gostynia jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.Gostyń ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 50. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,47 na 1000 mieszkańców Gostynia. W 2019 roku urodziło się 259 dzieci, w tym 47,5% dziewczynek i 52,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 423 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,13 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.W 2018 roku 41,3% zgonów w Gostyniu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,0% zgonów w Gostyniu były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Gostynia przypada 10.33 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.W 2019 roku zarejestrowano 244 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 260 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Gostynia -16. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.59,6% mieszkańców Gostynia jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

  Gostyń – pozycjonowanie lokalne oraz działania reklamowe

  W marketingu lokalnym zazwyczaj sprzedawane są usługi i towary. Im zamożniejsi mieszkańcy, tym łatwiej można rozwinąć biznes z wykorzystaniem SEO i reklam:

  W Gostyniu na 1000 mieszkańców pracuje 389osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 48,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,0% mężczyźni.Bezrobocie rejestrowane w Gostyniu wynosiło w 2019 roku 5,5% (7,4% wśród kobiet i 3,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gostyniu wynosiło 4 011,63 PLN, co odpowiada 83.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Gostynia 1 522 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 566 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 044.30,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Gostynia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,4% w przemyśle i budownictwie, a 10,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

  Poniżej podział zatrudnienia według branż:

  Wykres niżej przedstawia procentowy podział wykształcenia:

  B2B – firmy w regionie

  W Gostyniu w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 570 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 006 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 210 nowych podmiotów, a 113 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (271) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (148) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (240) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (113) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Gostyniu najwięcej (195) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 452) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.1,4% (37) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,1% (721) podmiotów, a 70,5% (1 812) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Gostyniu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.6%) oraz Budownictwo (18.2%).

  Poniżej procentowy podział wg. rodzajów spółek:

  Wykres niżej przedstawia rodzaje działalności firm:

  Rynek nieruchomości

  W 2019 roku w Gostyniu oddano do użytku 157 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,74 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Gostyniu to 7 058 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 350 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.80,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 19,7% na cele indywidualne.Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Gostyniu to 3,60 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Gostyniu to 77,30 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,79% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,48% mieszkań posiada łazienkę, 93,84% korzysta z centralnego ogrzewania, a 90,63% z gazu sieciowego.

  Turystyka i komunikacja w regionie

  Według danych GUS z 2019 roku w Gostyniu znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  drzwi automatycznie otwierane: 1

  winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 170)
  z obsługą techniczną: 1

  z siecią WiFi na terenie obiektu: 2

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Gostyniu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów – począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.

  Atrakcje w regionie

  Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Gostynia znajduje się 15 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.

  Miasto Gostyń ze średniowieczadnia 1956-01-27, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/5/56 z 1956-01-27


  wielkopolskie – inne miejscowości

  pozycjonowanie stron Chodzież, pozycjonowanie stron Gniezno, pozycjonowanie stron Gostyń, pozycjonowanie stron Jarocin, pozycjonowanie stron Kępno, pozycjonowanie stron Kościan, pozycjonowanie stron Krotoszyn, pozycjonowanie stron Luboń, pozycjonowanie stron Mosina, pozycjonowanie stron Oborniki, pozycjonowanie stron Piła, Pleszew, pozycjonowanie stron Pniewy, pozycjonowanie stron Słupca, pozycjonowanie stron Śrem, pozycjonowanie stron Środa Wielkopolska, pozycjonowanie stron Swarzędz, pozycjonowanie stron Szamotuły, pozycjonowanie stron Turek, pozycjonowanie stron Wągrowiec, pozycjonowanie stron Wolsztyn, pozycjonowanie stron Września, pozycjonowanie stron Złotów

  źródło danych o miejscowościach: polskawliczbach.pl