Pniewy – pozycjonowanie stron, reklama


Przedstawiamy ofertę na skuteczny marketing dla Twojej firmy, w tym:

W ofercie mamy też kompleksowe pakiety.  DLACZEGO MY?

  Czym jest Semstart? To agencja gdzie pracują marketerzy z dużym bagażem doświadczeń w promocji firm w internecie. Od 5 lat wspólnie pracujemy nad sprawnymi działaniami pozycjonerskimi.

  Pomagamy firmom z różnych obszarów – pozycjonujemy sklepy internetowe, firmy usługowe czy lokalne biznesy.

  SemStart to doświadczone osoby. Doskonale znają tajniki marketingu firm w internecie. Z powodzeniem wykorzystują wiele kanałów, jak kampanie Google Ads, SEO, reklamy FB i wiele innych.

  4 POWODY DLACZEGO

  • niewielka, butikowa agencja
  • pakiety startowe dla firm
  • pomagamy budować twój biznes
  • przystępne ceny

  Czy podejmujecie się pozycjonowania sklepów e-commerce?

  Wierzymy w dostarczanie naszym klientom profesjonalnych porad na temat tego, jak stać się bardziej widocznym i znaleźć sukces w sieci. Specjalizujemy się nie tylko w technicznych aspektach biznesu, ale także w kreatywnym marketingu. Istnieją trzy podstawowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy pozycjonowaniu sklepu internetowego: cena, czas dostawy i obsługa klienta. Pozycjonowanie można podzielić na reklamę (optymalizacja pod kątem wyszukiwarek, AdWords) oraz obsługę (strategia sprzedaży). Jednak do profesjonalnie zarządzanej strony e-commercowej potrzebna jest zarówno reklama jak i Serwis. Jeśli Twój produkt jest zaprojektowany i wyróżnia się jakością, to klient będzie chciał go mieć bez względu na koszty wysyłki czy czas zakupu.

  Jeśli mam mniejszy budżet, możecie nadal pomóc w pozycjonowaniu strony?

  Tak. Staramy się zawsze dostarczać naszym klientom najlepszą i najskuteczniejszą ofertę. Działamy w branży marketingu internetowego, więc częścią naszej pracy jest pomoc w stworzeniu udanej strony internetowej! Wiele firm oferuje usługi pozycjonowania stron internetowych, ale w przeciwieństwie do nich, my bierzemy pod uwagę Państwa budżet podczas przygotowywania planu, aby zmaksymalizować jego potencjalny ROI (zwrot z inwestycji). Ostatecznie uzyskanie wysokiej pozycji stron internetowych w SERP (Search Engine Rankings Page) jest inwestycją, która musi być ściśle monitorowana i dobrze zarządzana.

  Jakie są etapy pozycjonowania sklepu?

  Aby mieć pewność, że Twój sklep internetowy będzie widoczny dla jak największej liczby osób, ważne jest, abyś wiedział, jak przebiega proces pozycjonowania sklepu internetowego. Pierwszym krokiem jest spotkanie z obiema zainteresowanymi stronami, podczas którego ustalane są cele i plany działania (informacje o kategoriach, produktach, dotychczasowych działaniach). Następnie przeprowadzany jest audyt techniczny, a konkretnie zalecenia optymalizacyjne dotyczące tego, co należy zmienić na stronie, aby w ten sposób zwiększyć ruch na stronie.

  Czy mogę liczyć na dodatkowy konsulting w zakresie marketingu internetowego?

  Marketing to nie tylko SEO. To, co naprawdę ma znaczenie, jeśli chodzi o sprzedaż i rozwój firmy, to to, co dzieje się w sklepie z klientami, którzy odwiedzają Twój sklep lub stronę internetową. Dlatego też pomagamy w rozwiązywaniu problemów takich jak problemy UX, które mogą mieć wpływ na ogólny sukces niektórych obszarów projektu strony – takich jak rozmieszczenie kart produktów, etapy zakupu itp., jednocześnie świadcząc usługi konsultingowe, abyś był w stanie lepiej radzić sobie z tym problemem od samego początku, słuchając uważnie i patrząc na nowe sposoby, które technologia dostarcza rozwiązań poprzez mobilne aplikacje handlowe, które pozwalają użytkownikom dowiedzieć się więcej informacji, zanim podejmą decyzję, czy chcą coś kupić, czy nie!

  Czy prowadzicie kampanie reklamowe dla firm z małym budżetem?

  Jest możliwe, aby prowadzić działalność reklamową online z małym budżetem, ale może to wymagać więcej wysiłku ze strony reklamodawcy, aby tak się stało. Kwota środków finansowych dostępnych dla kampanii reklamowej będzie w dużej mierze dyktować, jaki rodzaj wyników reklamodawcy mogą oczekiwać od swoich wysiłków. Ważne jest, aby uznać, że nawet małe kwoty pieniędzy mogą być inwestowane strategicznie do produkcji skutecznych wyników w zakresie całkowitych numerów osiągniętych i konwersji osiągniętych.

  Pniewy – więcej o mieście i potencjale na rozwój firmy w regionie

  Liczba mieszkańców 8 134
  Powierzchnia miasta 9,3 km²
  Gęstość zaludnienia 864,8 osób/km²
  data założenia/prawa miejskie
  numer kierunkowy (+48) 61
  tablice rejestracyjne PSZ

  Pniewy jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 134, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 10,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy Pniew zawarli w 2019 roku 42 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.29,3% mieszkańców Pniew jest stanu wolnego, 57,7% żyje w małżeństwie, 3,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.Pniewy ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,24 na 1000 mieszkańców Pniew. W 2019 roku urodziło się 82 dzieci, w tym 52,4% dziewczynek i 47,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 423 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,12 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.W 2018 roku 35,6% zgonów w Pniewach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,8% zgonów w Pniewach były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pniew przypada 8.95 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.W 2019 roku zarejestrowano 99 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 107 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pniew -8. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.60,9% mieszkańców Pniew jest w wieku produkcyjnym, 20,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

  Pniewy – pozycjonowanie lokalne oraz działania reklamowe

  W przypadku marketingu nakierowanego na rynek lokalny zazwyczaj przeważają firmy świadczące usługi. Im zamożniejsi mieszkańcy, tym łatwiej można rozwijać biznes z pomocą pozycjonowania lokalnego i reklam:

  W Pniewach na 1000 mieszkańców pracuje 467osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 39,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 61,0% mężczyźni.Bezrobocie rejestrowane w Pniewach wynosiło w 2019 roku 2,3% (3,4% wśród kobiet i 1,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pniewach wynosiło 4 680,51 PLN, co odpowiada 96.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pniew 466 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 774 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 308.18,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Pniew pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 47,4% w przemyśle i budownictwie, a 14,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

  Tak przedstawia się wykres zatrudnienia wg. sektorów:

  Na wykresie niżej ile mieszkańców ma wykształcenie średnie i wyższe:

  B2B – firmy w regionie

  W Pniewach w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 099 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 779 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 93 nowe podmioty, a 46 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (105) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (73) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (101) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (46) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pniewach najwięcej (108) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 023) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.1,5% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,8% (262) podmiotów, a 74,6% (820) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pniewach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.8%) oraz Budownictwo (17.8%).

  Poniżej liczba zarejestrowanych spółek:

  Wykres niżej przedstawia rodzaje działalności firm:

  Rynek nieruchomości

  W 2019 roku w Pniewach oddano do użytku 95 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 11,68 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pniewach to 2 545 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 316 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.86,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 13,7% na cele indywidualne.Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pniewach to 3,63 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Pniewach to 77,20 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,21% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,52% mieszkań posiada łazienkę, 85,34% korzysta z centralnego ogrzewania, a 72,57% z gazu sieciowego.

  Turystyka i komunikacja w regionie

  Według danych GUS z 2019 roku w Pniewach znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 50)
  z projektorem multimedialnym: 1

  z ekranem: 1

  z flipchartem (tablica suchościeralna): 1

  z siecią WiFi na terenie obiektu: 1

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pniewach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów – począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.

  Atrakcje w regionie

  Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pniew znajduje się 21 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.

  Kościół z XV – XVII (ul. Rynek 17)dnia 1932-12-21, wykaz dokumentów: 2452/A z 1932-12-21


  wielkopolskie – inne miejscowości

  pozycjonowanie stron Chodzież, pozycjonowanie stron Gniezno, pozycjonowanie stron Gostyń, pozycjonowanie stron Jarocin, pozycjonowanie stron Kępno, pozycjonowanie stron Kościan, pozycjonowanie stron Krotoszyn, pozycjonowanie stron Luboń, pozycjonowanie stron Mosina, pozycjonowanie stron Oborniki, pozycjonowanie stron Piła, Pleszew, pozycjonowanie stron Pniewy, pozycjonowanie stron Słupca, pozycjonowanie stron Śrem, pozycjonowanie stron Środa Wielkopolska, pozycjonowanie stron Swarzędz, pozycjonowanie stron Szamotuły, pozycjonowanie stron Turek, pozycjonowanie stron Wągrowiec, pozycjonowanie stron Wolsztyn, pozycjonowanie stron Września, pozycjonowanie stron Złotów

  źródło danych o miejscowościach: polskawliczbach.pl