Oborniki – pozycjonowanie stron, reklama


Przedstawiamy ofertę na skuteczny marketing dla Twojej firmy, w tym:

W ofercie mamy też kompleksowe pakiety.  DLACZEGO MY?

  Semstart to agencja w której pracują marketerzy z wieloletnim bagażem doświadczeń w branży marketingu internetowego. Od wielu lat razem pracujemy nad bezpiecznymi działaniami marketingowymi.

  Pomagamy przedsiębiorstwom z różnych nisz – pozycjonujemy sklepy internetowe, firmy transportowe czy lokalne biznesy.

  SemStart to doświadczone osoby. Świetnie znają tajniki marketingu firm w internecie. Skutecznie wykorzystują różne kanały, jak kampanie Google AdWords, SEO, reklamy Facebook i wiele innych.

  4 POWODY DLACZEGO

  • pomagamy rosnąć twojemu biznesowi
  • bezpośredni kontakt ze specjalistą pracującym przy projekcie
  • solidne wykonanie usługi
  • fokus na wyniki

  Czy pomagacie ułożyć odpowiednią strategię działań marketingowych?

  Marketing sklepu to nie tylko pozycjonowanie. Należy opracować strategię, która będzie obejmowała wiele różnych kanałów pozyskiwania ruchu i klientów, takich jak media społecznościowe czy e-mail. Właściciel nie musi wdrażać ich wszystkich od początku, większość wdrażana jest etapami, gdy pojawiają się większe środki na kampanie reklamowe typu Google Adwords czy Facebook Ads. Z naszych obserwacji wynika, że łączenie metod płatnych z bezpłatnymi może zwiększyć liczbę wyświetleń u klientów nawet o 50%.

  Czy prowadzicie kampanie reklamowe w internecie z małym budżetem?

  Tak, możliwe jest prowadzenie działań reklamowych z mniejszymi budżetami. Musisz jednak upewnić się, że Twoja reklama będzie miała atrakcyjny wygląd i chwytliwy nagłówek, aby przyciągnąć więcej osób do interakcji z treścią. Najtańszym sposobem na uzyskanie dobrego ROI jest ukierunkowanie odbiorców, dowiedzieć się, jakie słowa kluczowe są używane w wyszukiwarkach takich jak Google (źródło) i kierować te z reklam w Google lub Facebook, to będzie udana kampania reklamowa. Podsumowując, istnieje wiele sposobów, jeden byłby w stanie osiągnąć ten cel. Można wykorzystać sieci mediów społecznościowych jako źródło informacji, takich jak Twitter i LinkedIn, ponieważ te strony internetowe zapewniają takie źródła dla osób, które są zainteresowane, gdzie powinny one kierować swoje dostawy budżetowe reklamy.

  Czy prowadzicie SEO i reklamy sklepów e-commerce?

  Prawie zawsze podejmujemy się pozycjonowania sklepów internetowych. Zatrudniamy pełnoetatowych ekspertów we wszystkich aspektach reklamy, w tym w zakresie projektowania, optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO), płatnych i remarketingowych reklam, komunikacji, takiej jak newslettery czy kampanie e-mailowe, i wielu innych. Metody, które stosujemy w celu poprawy pozycjonowania są naprawdę zróżnicowane, ale generalnie dzielą się na dwie kategorie: jedna to marketing bezpośredni z reklamami takimi jak PPC lub Google AdWords (manipulacja słowami kluczowymi w celu dotarcia do odbiorców). Druga obejmuje przyciąganie ruchu i budowanie autorytetu w czasie za pomocą organicznych strategii SEO, którymi zarządzamy starannie zgodnie z potrzebami Twojej firmy. Wszystko to oznacza, że najprawdopodobniej szukasz nas 🙂

  Jakie są etapy pozycjonowania sklepu?

  Aby skutecznie pozycjonować sklep internetowy, obie strony muszą ze sobą współpracować. Pozycjonowanie można podzielić na kilka etapów i zaczyna się od spotkania, na którym zbierane są informacje o celach i strategii obu stron (m.in. najważniejsze kategorie, produkty). Po tym etapie następuje audyt techniczny pod kątem zaleceń optymalizacyjnych, które często przynoszą zauważalny wzrost ruchu lub widoczności w wyszukiwarkach po prawidłowym wdrożeniu zgodnie z praktykami SEO.

  Jeśli mam dość ograniczony budżet, możecie mi pomóc w pozycjonowaniu strony?

  Tak. Staramy się zawsze dostarczać naszym klientom najlepszą i najskuteczniejszą ofertę. Działamy w branży marketingu internetowego, więc częścią naszej pracy jest pomoc w stworzeniu udanej strony internetowej! Wiele firm oferuje usługi pozycjonowania stron internetowych, ale w przeciwieństwie do nich, my bierzemy pod uwagę Państwa budżet podczas przygotowywania planu, aby zmaksymalizować jego potencjalny ROI (zwrot z inwestycji). Ostatecznie uzyskanie wysokiej pozycji stron internetowych w SERP (Search Engine Rankings Page) jest inwestycją, która musi być ściśle monitorowana i dobrze zarządzana.

  Oborniki – więcej o mieście i potencjale na rozwój firmy w regionie

  Liczba mieszkańców 18 055
  Powierzchnia miasta 14,1 km²
  Gęstość zaludnienia 1 291,1 osób/km²
  data założenia/prawa miejskie XIII wiek
  numer kierunkowy (+48) 61
  tablice rejestracyjne POB

  Oborniki jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 18 055, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 0,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy Obornik zawarli w 2019 roku 100 małżeństw, co odpowiada 5,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.29,1% mieszkańców Obornik jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 3,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.Oborniki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -35. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,93 na 1000 mieszkańców Obornik. W 2019 roku urodziło się 166 dzieci, w tym 49,4% dziewczynek i 50,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 405 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,05 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.W 2018 roku 30,8% zgonów w Obornikach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 31,0% zgonów w Obornikach były nowotwory, a 9,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Obornik przypada 11.1 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.W 2019 roku zarejestrowano 185 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 276 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Obornik -91. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.59,1% mieszkańców Obornik jest w wieku produkcyjnym, 19,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

  Oborniki – pozycjonowanie lokalne oraz działania reklamowe

  W marketingu lokalnym często sprzedawane są usługi i towary. Im zamożniejsi mieszkańcy, tym łatwiej można rozwijać biznes z wykorzystaniem SEO i kampanii reklamowych:

  W Obornikach na 1000 mieszkańców pracuje 340osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 46,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,0% mężczyźni.Bezrobocie rejestrowane w Obornikach wynosiło w 2019 roku 2,8% (3,9% wśród kobiet i 1,9% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Obornikach wynosiło 4 259,36 PLN, co odpowiada 88.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Obornik 1 241 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 989 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 748.19,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Obornik pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,4% w przemyśle i budownictwie, a 17,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

  Tak wygląda wykres zatrudnienia wg. sektorów:

  Na wykresie niżej ile mieszkańców ma wykształcenie średnie i wyższe:

  B2B – firmy w regionie

  W Obornikach w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 574 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 915 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 186 nowych podmiotów, a 114 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (210) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (163) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (294) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (114) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Obornikach najwięcej (208) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 451) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.0,5% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,6% (838) podmiotów, a 66,9% (1 722) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Obornikach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.0%) oraz Budownictwo (22.8%).

  Poniżej liczba zarejestrowanych spółek:

  Na wykresie niżej procentowy podział rodzajów działalności firm:

  Rynek nieruchomości

  W 2019 roku w Obornikach oddano do użytku 50 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,77 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Obornikach to 6 786 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 373 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.62,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 38,0% na cele indywidualne.Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Obornikach to 4,66 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Obornikach to 110,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,57% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,89% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,04% mieszkań posiada łazienkę, 88,77% korzysta z centralnego ogrzewania, a 87,52% z gazu sieciowego.

  Turystyka i komunikacja w regionie

  Według danych GUS z 2019 roku w Obornikach znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):z siecią WiFi na terenie obiektu: 1

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Obornikach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów – począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.

  Atrakcje w regionie

  Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Obornik znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.

  Kościół z przełomu XV/XVI w. (ul. Kościelna 2)dnia 1932-12-12, wykaz dokumentów: 2395/A z 1932-12-12


  wielkopolskie – inne miejscowości

  pozycjonowanie stron Chodzież, pozycjonowanie stron Gniezno, pozycjonowanie stron Gostyń, pozycjonowanie stron Jarocin, pozycjonowanie stron Kępno, pozycjonowanie stron Kościan, pozycjonowanie stron Krotoszyn, pozycjonowanie stron Luboń, pozycjonowanie stron Mosina, pozycjonowanie stron Oborniki, pozycjonowanie stron Piła, Pleszew, pozycjonowanie stron Pniewy, pozycjonowanie stron Słupca, pozycjonowanie stron Śrem, pozycjonowanie stron Środa Wielkopolska, pozycjonowanie stron Swarzędz, pozycjonowanie stron Szamotuły, pozycjonowanie stron Turek, pozycjonowanie stron Wągrowiec, pozycjonowanie stron Wolsztyn, pozycjonowanie stron Września, pozycjonowanie stron Złotów

  źródło danych o miejscowościach: polskawliczbach.pl