Racibórz – pozycjonowanie stron, reklama


Przedstawiamy ofertę na skuteczny marketing dla Twojej firmy, w tym:

W ofercie mamy też kompleksowe pakiety.  DLACZEGO MY?

  Semstart to agencja w której pracują specjaliści z dużym bagażem doświadczeń w promocji firm w internecie. Od wielu lat razem pracujemy nad sprawnymi działaniami marketingowymi.

  Pomagamy firmom z różnych obszarów – pozycjonujemy sklepy internetowe, apteki czy lokalne firmy.

  SemStart to doświadczone osoby. Doskonale znają techniki marketingu firm w internecie. Z powodzeniem wykorzystują wiele kanałów, jak kampanie Google AdWords, SEO, reklamy Facebook i inne.

  4 POWODY DLACZEGO

  • prowadzimy pozycjonowanie dla firm z wielu branż
  • fokus na wyniki
  • rzetelne wykonanie usługi
  • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu reklam

  Czy podejmujecie się pozycjonowania sklepów e-commerce?

  Prawie zawsze podejmujemy się pozycjonowania sklepów internetowych. Zatrudniamy pełnoetatowych ekspertów we wszystkich aspektach reklamy, w tym w zakresie projektowania, optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO), płatnych i remarketingowych reklam, komunikacji, takiej jak newslettery czy kampanie e-mailowe, i wielu innych. Metody, które stosujemy w celu poprawy pozycjonowania są naprawdę zróżnicowane, ale generalnie dzielą się na dwie kategorie: jedna to marketing bezpośredni z reklamami takimi jak PPC lub Google AdWords (manipulacja słowami kluczowymi w celu dotarcia do odbiorców). Druga obejmuje przyciąganie ruchu i budowanie autorytetu w czasie za pomocą organicznych strategii SEO, którymi zarządzamy starannie zgodnie z potrzebami Twojej firmy. Wszystko to oznacza, że najprawdopodobniej szukasz nas 🙂

  Czy konkurencja w internecie nie jest za duża na rozwój firmy?

  Tak, istnieją niezliczone historie sukcesu firm, które rozpoczęły działalność online. Internet i dostępność różnych urządzeń cyfrowych umożliwiają milionom ludzi na całym świecie prowadzenie handlu elektronicznego. Jednak rozwój biznesu przez Internet nie jest łatwym zadaniem. Skuteczni sprzedawcy online muszą opracować dobrze zaplanowaną strategię i stworzyć atrakcyjne strony internetowe, które oferują szybki dostęp do produktów lub usług, a także zapewniają zoptymalizowane rankingi w wyszukiwarkach. Właściciele firm powinni również pamiętać o strategiach marketingowych, ponieważ będą one miały wpływ na to, w jaki sposób użytkownicy znajdą ich strony internetowe i dokonają na nich zakupu produktów lub usług.

  Jakie są etapy pozycjonowania sklepu?

  Aby mieć pewność, że Twój sklep internetowy będzie widoczny dla jak największej liczby osób, ważne jest, abyś wiedział, jak przebiega proces pozycjonowania sklepu internetowego. Pierwszym krokiem jest spotkanie z obiema zainteresowanymi stronami, podczas którego ustalane są cele i plany działania (informacje o kategoriach, produktach, dotychczasowych działaniach). Następnie przeprowadzany jest audyt techniczny, a konkretnie zalecenia optymalizacyjne dotyczące tego, co należy zmienić na stronie, aby w ten sposób zwiększyć ruch na stronie.

  Czy prowadzicie działania reklamowe w internecie z małym budżetem?

  Prowadzenie działań reklamowych z małych budżetów jest możliwe. W rzeczywistości, wiele firm, które są reklamy online tylko mają mniejsze budżety do pracy. Z wielu narzędzi przeznaczonych do zbierania leadów i konwersji perspektyw na klientów przy niskich kosztach dostępnych, to może być warte wysiłku dla Twojej firmy, aby uruchomić ograniczony czas próby w próbie jako odkrycie, czy takie kampanie może pan out dla Ciebie. Zwykle ograniczenia budżetowe nie muszą uniemożliwiać działań marketingowych, ale wymagają starannego planowania, jeśli mają one odnieść sukces.

  Czy mogę liczyć na dodatkowy konsulting w zakresie marketingu internetowego?

  Właściciel sklepu internetowego może spędzić wiele godzin na doskonaleniu swojego rankingu w wyszukiwarkach, ale jeśli nie ma klientów, którzy mogliby przekształcić się w sprzedaż, to wszystko na nic. Dlatego właśnie firma musi skupić się nie tylko na rankingach SEO, ale także na wynikach finansowych, które z nich wynikają: Kiedy Twoja firma może zwiększyć swoje dochody, możesz zainwestować w lepsze taktyki marketingowe, takie jak doradztwo lub kampanie reklamowe.

  Racibórz – więcej o mieście i potencjale na rozwój firmy w regionie

  Liczba mieszkańców 54 739
  Powierzchnia miasta 75,0 km²
  Gęstość zaludnienia 731,7 osób/km²
  data założenia/prawa miejskie 1217
  numer kierunkowy (+48) 32
  tablice rejestracyjne SRC

  Racibórz jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 54 739, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 7,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy Raciborza zawarli w 2019 roku 280 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.29,6% mieszkańców Raciborza jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 3,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.Racibórz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -83. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,52 na 1000 mieszkańców Raciborza. W 2019 roku urodziło się 508 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,87 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.W 2018 roku 45,1% zgonów w Raciborzu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,9% zgonów w Raciborzu były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Raciborza przypada 10.79 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.W 2019 roku zarejestrowano 434 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 491 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Raciborza -57. W tym samym roku 26 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 105 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -79.61,1% mieszkańców Raciborza jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

  Racibórz – pozycjonowanie lokalne oraz działania reklamowe

  W działaniach marketingowych w danym obszarze przeważnie przeważają firmy świadczące usługi. Im zamożniejsi mieszkańcy, tym łatwiej można rozwijać firmę z wykorzystaniem pozycjonowania lokalnego i reklam:

  W Raciborzu na 1000 mieszkańców pracuje 277osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 51,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni.Bezrobocie rejestrowane w Raciborzu wynosiło w 2019 roku 4,4% (5,6% wśród kobiet i 3,4% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Raciborzu wynosiło 4 492,30 PLN, co odpowiada 92.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Raciborza 2 051 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 3 876 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 825.14,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Raciborza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,3% w przemyśle i budownictwie, a 16,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

  Poniżej podział zatrudnienia wg. branż:

  Wykres niżej przedstawia podział wykształcenia mieszkańców:

  B2B – firmy w regionie

  W Raciborzu w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 033 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 264 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 315 nowych podmiotów, a 311 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (472) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (279) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (400) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (256) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Raciborzu najwięcej (481) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 759) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.1,0% (51) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,8% (1 047) podmiotów, a 78,2% (3 935) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Raciborzu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.1%) oraz Budownictwo (13.1%).

  Poniżej procentowy podział wg. rodzajów spółek:

  Poniżej procentowy podział rodzajów działalności firm:

  Rynek nieruchomości

  W 2019 roku w Raciborzu oddano do użytku 56 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,02 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Raciborzu to 20 683 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 377 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.92,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 7,1% na sprzedaż lub wynajem.Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Raciborzu to 5,46 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Raciborzu to 150,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,41% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,89% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,34% mieszkań posiada łazienkę, 88,94% korzysta z centralnego ogrzewania, a 85,28% z gazu sieciowego.

  Turystyka i komunikacja w regionie

  Według danych GUS z 2019 roku w Raciborzu znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  inne obiekty hotelowe: 3

  zespoły domków turystycznych: 1

  kempingi: 1

  pokoje gościnne: 1

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  pochylnia wjazdowa: 2

  winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1

  parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 100)
  z nagłośnieniem: 1

  z projektorem multimedialnym: 1

  z obsługą techniczną: 1

  z ekranem: 1

  z flipchartem (tablica suchościeralna): 1

  z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2

  z siecią WiFi na terenie obiektu: 4

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Raciborzu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów – począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.

  Atrakcje w regionie

  Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Raciborza znajduje się 55 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.

  Stanowisko archeologiczne Racibórz, st. 8 ze średniowieczadnia 1965-04-15, wykaz dokumentów: A-5/65 z 1965-04-15


  śląskie – inne miejscowości

  pozycjonowanie stron Będzin, pozycjonowanie stron Cieszyn, pozycjonowanie stron Czechowice-Dziedzice, pozycjonowanie stron Czeladź, pozycjonowanie stron Imielin, pozycjonowanie stron Knurów, Lubliniec, pozycjonowanie stron Mikołów, pozycjonowanie stron Myszków, pozycjonowanie stron Orzesze, pozycjonowanie stron Pszczyna, pozycjonowanie stron Racibórz, pozycjonowanie stron Radlin, pozycjonowanie stron Radzionków, pozycjonowanie stron Rydułtowy, pozycjonowanie stron Siewierz, pozycjonowanie stron Skoczów, pozycjonowanie stron Tarnowskie Góry, pozycjonowanie stron Ustroń, pozycjonowanie stron Wisła, pozycjonowanie stron Wodzisław Śląski, pozycjonowanie stron Zawiercie, pozycjonowanie stron Żywiec

  źródło danych o miejscowościach: polskawliczbach.pl