Radlin – pozycjonowanie stron, reklama


Przedstawiamy ofertę na skuteczny marketing dla Twojej firmy, w tym:

W ofercie mamy też kompleksowe pakiety.  DLACZEGO MY?

  Czym jest Semstart? To firma w której pracują ludzie z wieloletnim bagażem doświadczeń w branży marketingu internetowego. Od wielu lat wspólnie pracujemy nad bezpiecznymi działaniami reklamowymi.

  Pomagamy przedsiębiorstwom z różnych obszarów – pozycjonujemy sklepy internetowe, firmy usługowe czy lokalne firmy.

  SemStart to doświadczone osoby. Świetnie znają tajniki marketingu firm w internecie. Z powodzeniem wykorzystują wiele kanałów, jak kampanie Google AdWords, SEO, reklamy na Facebooku i inne.

  4 POWODY DLACZEGO

  • niewielka, butikowa firma marketingowa
  • przystępne ceny
  • pakiety startowe dla firm
  • nastawienie na efekt

  Jeśli mam dość ograniczony budżet, możecie nadal pomóc w pozycjonowaniu strony?

  Tak. Staramy się zawsze dostarczać naszym klientom najlepszą i najskuteczniejszą ofertę. Działamy w branży marketingu internetowego, więc częścią naszej pracy jest pomoc w stworzeniu udanej strony internetowej! Wiele firm oferuje usługi pozycjonowania stron internetowych, ale w przeciwieństwie do nich, my bierzemy pod uwagę Państwa budżet podczas przygotowywania planu, aby zmaksymalizować jego potencjalny ROI (zwrot z inwestycji). Ostatecznie uzyskanie wysokiej pozycji stron internetowych w SERP (Search Engine Rankings Page) jest inwestycją, która musi być ściśle monitorowana i dobrze zarządzana.

  Jakie są etapy pozycjonowania sklepu?

  Aby skutecznie pozycjonować sklep internetowy, obie strony muszą ze sobą współpracować. Pozycjonowanie można podzielić na kilka etapów i zaczyna się od spotkania, na którym zbierane są informacje o celach i strategii obu stron (m.in. najważniejsze kategorie, produkty). Po tym etapie następuje audyt techniczny pod kątem zaleceń optymalizacyjnych, które często przynoszą zauważalny wzrost ruchu lub widoczności w wyszukiwarkach po prawidłowym wdrożeniu zgodnie z praktykami SEO.

  Skąd wiedzieć jakie wyniki osiąga kampania reklamowa?

  Co miesiąc przygotowujemy przejrzysty raport z działań i wyników kampanii reklamowych. Dodatkowo pomagamy Ci na samym początku w prawidłowej konfiguracji modułu ecommerce w Google Analytics, tak abyś miał dane, na podstawie których możesz podejmować decyzje o zwiększaniu budżetów reklamowych i zawieszaniu konkretnych kampanii.

  Czy z pomocą internetu można rozwinąć nową firmę

  Tak, istnieją niezliczone historie sukcesu firm, które rozpoczęły działalność online. Internet i dostępność różnych urządzeń cyfrowych umożliwiają milionom ludzi na całym świecie prowadzenie handlu elektronicznego. Jednak rozwój biznesu przez Internet nie jest łatwym zadaniem. Skuteczni sprzedawcy online muszą opracować dobrze zaplanowaną strategię i stworzyć atrakcyjne strony internetowe, które oferują szybki dostęp do produktów lub usług, a także zapewniają zoptymalizowane rankingi w wyszukiwarkach. Właściciele firm powinni również pamiętać o strategiach marketingowych, ponieważ będą one miały wpływ na to, w jaki sposób użytkownicy znajdą ich strony internetowe i dokonają na nich zakupu produktów lub usług.

  Na czym polega prowadzenie kampanii Google Ads?

  Przygotowanie kampanii wiąże się z podjęciem decyzji, jakie są cele kampanii reklamowej. Cele mogą obejmować, kiedy uruchomić reklamę, jakie reklamy uruchomić, ile to będzie kosztować i jak długo będzie trwać. Ten proces podejmowania decyzji jest bardzo umiejętne, ponieważ istnieje wiele czynników, które muszą być brane pod uwagę i ważone w stosunku do siebie, aby proces decyzyjny ma sens. Można określić, na przykład, że celem reklamy jest zwiększenie świadomości w ciągu 6 tygodni z budżetu 5K , lub zwiększenie konwersji na swojej stronie internetowej z 50 zł za dzień.

  Radlin – więcej o mieście i potencjale na rozwój firmy w regionie

  Liczba mieszkańców 17 759
  Powierzchnia miasta 12,5 km²
  Gęstość zaludnienia 1 421,1 osób/km²
  data założenia/prawa miejskie
  numer kierunkowy (+48) 32
  tablice rejestracyjne SWD

  Radlin jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 17 759, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 0,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy Radlina zawarli w 2019 roku 80 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.24,7% mieszkańców Radlina jest stanu wolnego, 61,9% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.Radlin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -24. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,35 na 1000 mieszkańców Radlina. W 2019 roku urodziło się 164 dzieci, w tym 52,4% dziewczynek i 47,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 343 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,90 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.W 2018 roku 41,4% zgonów w Radlinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,1% zgonów w Radlinie były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Radlina przypada 10.58 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.W 2019 roku zarejestrowano 255 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 254 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Radlina 1. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -7.60,5% mieszkańców Radlina jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

  Radlin – pozycjonowanie lokalne oraz działania reklamowe

  W marketingu lokalnym przeważnie przeważają firmy świadczące usługi. Im wyższe zarobki, tym szybciej można rozwinąć firmę z wykorzystaniem SEO i reklam:

  W Radlinie na 1000 mieszkańców pracuje 344osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 25,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 74,6% mężczyźni.Bezrobocie rejestrowane w Radlinie wynosiło w 2019 roku 4,9% (6,7% wśród kobiet i 3,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radlinie wynosiło 3 725,84 PLN, co odpowiada 77.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Radlina 1 966 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 841 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 125.9,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Radlina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,7% w przemyśle i budownictwie, a 16,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

  Poniżej podział zatrudnienia według sektorów:

  Na wykresie niżej procentowy podział wykształcenia:

  B2B – firmy w regionie

  W Radlinie w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 207 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 950 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 107 nowych podmiotów, a 87 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (143) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (88) w roku 2018. W tym samym okresie najwięcej (127) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (69) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Radlinie najwięcej (84) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 157) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników.1,1% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,6% (224) podmiotów, a 80,4% (970) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Radlinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.2%) oraz Budownictwo (11.7%).

  Na wykresie niżej liczba zarejestrowanych spółek:

  Na wykresie niżej przeważające działalności firm:

  Rynek nieruchomości

  W 2019 roku w Radlinie oddano do użytku 39 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,20 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Radlinie to 5 713 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 321 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Radlinie to 5,44 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Radlinie to 137,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,56% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,63% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,72% mieszkań posiada łazienkę, 88,71% korzysta z centralnego ogrzewania, a 50,32% z gazu sieciowego.

  Turystyka i komunikacja w regionie

  Domy i ośrodki kultury
  Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w Radlinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Radlinie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 333 standardowych miejsc dla widzów.Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 – 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  imprezy ogółem: 153 (uczestnicy: 33 100)
  seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 380)
  wystawy: 24 (uczestnicy: 2 700)
  festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 2 030)
  koncerty: 58 (uczestnicy: 19 500)
  prelekcje, spotkania, wykłady: 12 (uczestnicy: 1 100)
  imprezy turystyczne i sportowo – rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 90)
  konkursy: 9 (uczestnicy: 1 500)
  pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 2 100)
  interdyscyplinarne: 12 (uczestnicy: 2 600)
  warsztaty: 21 (uczestnicy: 1 100)

  Imprezy
  Uczestnicy

  Wykres – Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)Wykres – Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  ogółem: 5 (członkowie: 214)
  plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 9)
  seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 60)
  koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 130)

  Koła
  Członkowie

  Wykres – Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)Wykres – Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  plastyczne: 1

  muzyczne: 1

  sale baletowe/taneczne: 1

  Wykres – Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  ogółem: 20 (członkowie: 411)
  teatralne: 2 (członkowie: 16)
  muzyczne – instrumentalne: 3 (członkowie: 68)
  wokalne i chóry: 5 (członkowie: 74)
  folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 90)
  taneczne: 2 (członkowie: 95)
  inne: 7 (członkowie: 68)

  Grupy
  Członkowie

  Wykres – Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)Wykres – Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Biblioteki publiczne
  Według danych z 2019 w Radlinie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 45 144 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 48 888 wolumenów.Biblioteki publiczne – księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 – 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16

  dostępne dla czytelników: 9

  komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9

  biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2

  biblioteki, które oferują katalog on-line: 1

  Kluby sportowe
  Według danych z 2016 w Radlinie działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 627 członków. Zarejestrowano 562 ćwiczących (mężczyźni: 440, kobiety: 122, chłopcy do lat 18: 370, dziewczęta do lat 18: 117). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (13) oraz inne osoby (3).Ćwiczący w klubach sportowych w Radlinie w latach 1999 – 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Atrakcje w regionie


  śląskie – inne miejscowości

  pozycjonowanie stron Będzin, pozycjonowanie stron Cieszyn, pozycjonowanie stron Czechowice-Dziedzice, pozycjonowanie stron Czeladź, pozycjonowanie stron Imielin, pozycjonowanie stron Knurów, Lubliniec, pozycjonowanie stron Mikołów, pozycjonowanie stron Myszków, pozycjonowanie stron Orzesze, pozycjonowanie stron Pszczyna, pozycjonowanie stron Racibórz, pozycjonowanie stron Radlin, pozycjonowanie stron Radzionków, pozycjonowanie stron Rydułtowy, pozycjonowanie stron Siewierz, pozycjonowanie stron Skoczów, pozycjonowanie stron Tarnowskie Góry, pozycjonowanie stron Ustroń, pozycjonowanie stron Wisła, pozycjonowanie stron Wodzisław Śląski, pozycjonowanie stron Zawiercie, pozycjonowanie stron Żywiec

  źródło danych o miejscowościach: polskawliczbach.pl