Adres IP – co to jest, definicja

Internet Protocol Adress to numer pozwalający na zidentyfikowanie każdego urządzenia, które łączy się z Internetem. Umożliwia on prawidłową wymianę informacji pomiędzy siecią a sprzętem. Składa się z 4 liczb od 0 do 255, które są oddzielone od siebie kropkami, czyli na przykład 123.45.67.89. Nie zawsze musi oznaczać jedno jedyne urządzenie, ponieważ może być publiczne lub prywatne. To drugie zapewnia zazwyczaj większe bezpieczeństwo dla danych, zatem jest częściej wybierany, chociaż czasami nie da się uniknąć publicznej sieci.

Jaki może być adres IP?

Numer identyfikacyjny nie zawsze musi być na stałe przypisany do jednego sprzętu. Czasami jest on dynamiczny, co oznacza, że przy każdym łączeniu z siecią ulega zmianie. Odróżnia się od niego adres stały, czyli taki, który ciągle pozostaje taki sam, nawet wtedy, gdy router jest zresetowany. Numer da się zawsze sprawdzić w ustawieniach używanego sprzętu. Można go również zmienić, jednak w większości przypadków wymaga pewnych umiejętności i zasobu wiedzy.

Inne hasła w słowniku:

T

U

V

A

B

C

D