Outbound marketing – co to jest, jak działa

Marketing opierający się na rozpoczęciu inicjatywy przez firmę i samodzielnemu wyjściu do klienta bez jego wcześniejszego zainteresowania danymi usługami. Strategię tę spotyka się najczęściej, ponieważ charakteryzuje się ona bardzo dużą skutecznością. Pozwala też na bieżącą weryfikację strategii marketingowej. Dany podmiot może bowiem podjąć decyzję o wyborze danej formy reklamy na przykład na podstawie dostępnych statystyk. Działania tego typu umożliwiają dotarcie do większej puli potencjalnych klientów, więc także zwiększenie zysku.

Jakie kanały może wykorzystywać outbound marketing?

Do marketingu, który wychodzi do klienta z inicjatywą, należą wszystkie reklamy widoczne w Internecie. Szczególnie jaskrawym przykładem są te typu push-up, czyli wyskakujące nagle podczas przeglądania danej strony. Mimo iż mogą one irytować, to charakteryzują się bardzo dużą skutecznością. Inaczej działają newslettery – te bardziej spersonalizowane formy promocji wymagają więcej wysiłku, ale są bardzo skuteczne. Nieco już obecnie przestarzałe są za to reklamy radiowe czy telewizyjne.

Inne hasła w słowniku:

L

M

N

O

P

R

S